24February2018

سازمان جوانان کمونیست

دو نشریه دانشجویی توقیف شدند


دو نشریه دانشجویی در دانشگاه های سمنان و امیرکبیر تهران توقیف شدند.
بنا به اخباری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، نشریه «موج نو» در دانشگاه سمنان و نشریه دانشجویی غیاث که در دانشگاه امیرکبیر منتشر می شد در روزهای اخیر توقیف شدند.
«موج نو» از نشریه های سیاسی دانشگاه سمنان است که به بازتاب آخرین اخبار روز سیاسی ایران می پرداخت و از سه شماره پیش، ویژه نامه ای چاپ می کرد که به تحلیل و بررسی دولت های پس از انقلاب می پرداخت.
در حکم توقیف این نشریه به شماره های دوم و سوم ( شماره هایی که در ویژه نامه ی آن به تحلیل دوران ریاست جمهوری خامنه ای و نخست وزیری میر حسین موسوی و دولت رفسنجانی پرداخته بود ) اشاره شده است.
از سوی دیگر نشریه دانشجویی غیاث هم در روز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ در دانشگاه امیرکبیر تنها در دقایق ابتدایی توزیع توقیف شد.
بنا به خبر یکی از افراد مطلع درباره این نشریه، در شبکه های اجتماعی ، در آخرین شماره این نشریه عکس مجید توکلی٬ فعال دانشجویی که در حال گذراندن محکومیت خود در زندان رجایی شهر کرج است، روی جلد آن منتشر شد.پی نوشت: حراستی ها و مزدوران جمهوری اسلامی در سال ها و مخصوصا ماه های اخیر سرکوب ها و سانسور هایشان را بیشتر کرده اند و دلیلش هم این است که از دانشجویان و مبارزاتشان هراسانند. داشتن آزادی بیان و فعالیت و انتشار نشریه از ابتدایی ترین حقوق دانشجویان است که جمهوری اسلامی این حق را از آنان سلب میکند.

تهیه اخبار: آرش 

Add comment


Security code
Refresh

connect1