18January2018

سازمان جوانان کمونیست

Sunday, 17 December 2017 15:14

#شلاق ممنوع! #خشونت ممنوع!

Written by

#شلاق ممنوع! #خشونت ممنوع!
حکم شلاق ”زمانە زیویە“، ”منارە ملاویسە“ و ”ایوب جوانپور“ صادر شده توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، محکوم است و باید فورا لغو شود.
این سه نفر از فعالین شهر سقز به اتهام "شرکت در تجمعات حمایت از همه‌پرسی استقلال کردستان و اخلال در نظم عمومی" به ٥٠ ضربه شلاق و یک میلیون و هشتصد هزار تومان جریمە نقدی محکوم شده اند. 
https://t.me/enghelabezananeh
شلاق یکی از خشن ترین شکل مجازات است که باید مورد اعتراض جدی مردم انساندوست و آزادیخواه قرار بگیرد. مجازات شلاق یکی از شنیع ترین مکانیزم های حمله جمهوری اسلامی به فعالین بخصوص در شرایط بحران اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای جلوگیری از پیشروی جنبش های اجتماعی است. مجازات شلاق را باید قویا محکوم کرد و به حکومتی که الگوی تولید و بازتولید خشونت است بطور وسیع اعتراض کرد.

Add comment


Security code
Refresh

connect1