24February2018

سازمان جوانان کمونیست

Sunday, 05 March 2017 04:36

نقشه عمل انقلاب زنانه برای 8مارس روز جهانی زن 2017 و ارائه راهکارهای اجتماعی و عملی در ایران

Written by

نقشه عمل انقلاب زنانه برای 8مارس روز جهانی زن 2017 و ارائه راهکارهای اجتماعی و عملی در ایران 


امسال در حالی به استقبال 8مارس روز جهانی زن میرویم که سیستم حاکم بر دنیا یک بار دیگر نشان داد که به عناوین مختلف علیه زنان عمل کرده و میکند. در پاسخ به برون رفت از بحران سرمایه داری، ما شاهد عروج راسیسم در اروپا و آمریکا و روی کار آمدن ترامپ به عنوان یک راسیست سکسیست از یک طرف و ادامه خشونت ها و جنایات های جنبش اسلام سیاسی در سطح خاورمیانه و اروپا در مقابل زنان، از طرف دیگر بودیم. ولی در مقابل این توحش و بیحقوقی های سازمانیافته، جنبش اعتراضی زنان نه تنها در دفاع از ابتدایی ترین حقوق پایمال شده خود، بلکه در اعتراض به کلیت وضعیت موجود حتی به تظاهرات میلیونی خیابانی عرض اندام کرد.
در رابطه با ایران هم در یکسال گذشته، زنان جدال تنگاتنگ تری با حاکمیت جمهوری اسلامی داشتند. مطالبه برای آزادی پوشش، مطالبه برای لغو تفکیک جنسیتی و سهم خواهی از اماکن عمومی جامعه، در اَکت های حق ورود زنان به استادیوم و کمپین حق آزادانه دوچرخه سواری بسیار برجسته بود. زنان نه تنها در مطالبات خود پا به عرصه عمل گذاشتند بلکه در مبارزات دانشجویان و کارگران، اعتراضات زیست محیطی، کمپین های حمایت از حقوق حیوانات و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، نقش فعال و محرکی داشتند. به علاوه پا گذاشتن چهره های علنی همچون آتنا دائمی و شیما بابایی به عرصه مبارزات علنی از برجستگی های یکسال گذشته بود.
دخالتگری خامنه ای به عنوان بالاترین مرجع حاکمیت جمهوری اسلامی در سیاست کنترل و مهار زنان، و ابلاغ سیاست 16 ماده ای خانواده به سه قوه، که نقش زن را همسرداری، خانه داری و مادری تعریف میکند، خود گواه نگرانی حاکمیت جمهوری اسلامی از حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و پیشبرد جنبش های اعتراضی است.
با این اوصاف می توان گفت که نه تنها شرایط برای برگزاری 8مارس، آماده تر از سالهای گذشته است، و جمهوری اسلامی توان سرکوبش در مقابل پیشروی اعتراضات ضعیفتر شده است، بلکه می توان از این فرصت برای تقویت جنبش زنان و تقویت دیگر جنبش های اعتراضی جاری در جامعه استفاده کرد.
ما به عنوان یک جریان پیشرو و مترقی که از مدتها پیش بعنوان بخش پیشرو این جنبش فعال بوده و پلتفرم رادیکال، انقلابی، برابری خواه و سکولار در رابطه با جنبش نوین رهایی زن تهیه کرده است، طبق روال هر سال ضمن فعالیت های روزانه خود در حوزه زنان، به 8مارس به طور ویژه پرداخته و فعالیت هایش را با رویکرد "تاثیر گذاری سیاسی بر جامعه با دادن افق سیاسی رادیکال و انسان محور"، "تقویت جنبش زنان برای پیشروی های بیشتر" و "تشکل سازی در این جنبش و پیشبرد بهتر اعتراضات"، بخصوص در داخل ایران متمرکز میکند. درهمین راستا امسال نیز در داخل و خارج راهکارهایی را پیشنهاد میکند که اجتماعی و علنی باشند، و نه تنها فعالین جنبش زنان، بلکه دیگر جنبش ها نیز در آن شرکت کنند و اصولا برای همه کسانی که خواهان برابری هستند در محل زیست و کار و تحصیل، و نیز در سطح شبکه های اجتماعی و بصورت فرامنطقه ای امکان دخالتگری را به این مناسبت فراهم کند.
.............................................


ارائه راهکارهای عملی در داخل کشور:


1/فراخوان ما به همه فعالین بخصوص در حوزه زنان، نوشتن بیانیه هایی، با فرموله کردن مطالبات جنبش پیشرو زنان در دوره حاضر است با تاکید بر موارد زیر:
*تاکید بر برابری زن و مرد.
*تاکید بر لغو تفکیک جنسیتی و اعلام اعتراض به دانشگاهها، رشته ها و کلاس های تک جنسیتی و نیز اعلام نه به "شهربانوها" و "شهردخت ها" به عنوان گتوهایی که زنان را از جامعه جدا میکند.
*تاکید بر آزادی پوشش بعنوان ابتدایی ترین حق یک انسان
*تاکید بر سهم خواهی از اماکن عمومی جامعه ، تاکید بر حق ورود زنان به استادیوم و حق آزادانه دوچرخه و موتورسواری
*تاکید بر رفاه اجتماعی، بیمه بیکاری زنان و ایجاد فرصت های شغلی، نقد سیاست خصوصی سازی و اعلام نه به تصویب ماده و بندهایی در قانون کار که حلقه فشار معیشتی بر کارگران و مشخصا زنان را تنگ تر میکند.
*تاکید بر حق انتخاب آزادانه سبک زندگی و روابط جنسی.
*تاکید بر حق برابر در طلاق و حق حضانت کودک.
*تاکید بر مخالفت با ازدواج های اجباری و ازدواج کودکان.
*تاکید بر تصویب قوانین حمایتی از زنان قربانی خشونت.
*تاکید بر ایجاد نهادهای حمایت کننده از زنان برای جلوگیری از خودکشی و خودسوزی بخصوص در مناطق غربی و جنوبی ایران.
*تاکید بر ایجاد نهادهای حمایت کننده از دانش آموزان دختر برای جلوگیری از آسیب هایی اجتماعی.
2/به راه انداختن موج اینترنتی در شبکه های اجتماعی، بخصوص در کانالها و گروههای تلگرامی و ایجاد یک گفتمان جدی بر سر موضوع موقعیت زنان در جامعه و مطالبات و پیشرویهایشان و از طرف دیگر موقعیت زنان نزد قانون مبتنی بر مذهب و سنت های عقب مانده و مردسالاری.
3/برگزاری سمینار و کنفرانس هایی در دانشگاه ها، فرهنسگراها، خانه های فرهنگ و یا دیگر مکانهایی عمومی در محل زیست و کار و تحصیل و گفتمان بر سر بندهای بیانیه های تهیه شده.
4/برگزاری میز اطلاعاتی در اماکن عمومی و گفتمان بر سر بندهای بیانیه های تهیه شده.
5/برگزاری دور همی ها در فضای پارک ها و اماکن عمومی و گرامیداشت روز جهانی زن.
6/نمایش فیلم هایی از سینمای جهان که به مبارزات زنان در طول تاریخ پرداخته و بحث و گفتگو در مورد الگوهای مبارزاتی مناسب متشکل و سازماندهی شده و بکار بستن آنها.
در این زمینه فیلم های Made in Dagenham و Suffragette پیشنهاد می شود.
7/پیام های تصویری در قالب سلفی های گرامیداشت روز جهانی زن و حمایت از حقوق زنان.
8/برگزاری نمایشگاههای عکس از موفقیت های زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و هنری در دانشگاه ها، فرهنسگراها، خانه های فرهنگ و یا دیگر مکانهایی عمومی در محل زیست و کار و تحصیل و دعوت عموم به شرکت در نمایشگاه.
9/رقص های دسته جمعی در باشگاههای ورزشی و برپایی جشن به مناسبت 8مارس روز جهانی زن.
.............................................


ارائه راهکارهای عملی در خارج:

*شرکت در مراسم و تظاهراتهای 8مارس که در اقصی نقاط جهان برگزار می شود، بخصوص در اروپا و آمریکا با اعتراض به جریانات اسلامی در سهم خواهی از قدرت و سیاست و تاثیر مخرب این جریانات از طریق تحمیل حجاب و فرهنگ اسلامی بر زندگی زنان و کلیت جامعه. اعتراض به سیاست دولتهای غربی در رابطه با پشتیبانی از جریانات اسلامی و نقد نسبیت فرهنگی. تاکید بر قوانین جهانشمول، انسانی، برابر و سکولار که که باید برای همه زنان در سراسر دنیا تصویب و اجرا شود.
* دخالتگری مستمر در فعالیت های 8 مارس قبل و بعد و به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی.
* شرکت در تظاهراتهای 8مارس شهر محل زندگیمان با حمل پوستر و شعارهایی که در صفحه فیسبوکی و کانال تلگرامی و صفحه اینستاگرام در اختیار مخاطبین قرار گرفته.
* برگزاری و شرکت در سمینار و کنفرانس هایی در دانشگاه ها، مراکز فرهنگی و اجتماعی و یا دیگر مکانهایی عمومی در محل زیست و کار و تحصیل و گفتمان اعتراضی نسبت به جریانات اسلامی در سهم خواهی از قدرت و سیاست و تاثیر مخرب این جریانات از طریق تحمیل حجاب و فرهنگ اسلامی بر زندگی زنان و کلیت جامعه. اعتراض به سیاست دولتهای غربی در رابطه با پشتیبانی از جریانات اسلامی و نقد نسبیت فرهنگی. تاکید بر قوانین جهانشمول، انسانی، برابر و سکولار که که باید برای همه زنان در سراسر دنیا تصویب و اجرا شود.
* برگزاری میز اطلاعاتی در اماکن عمومی و گفتمان بر سر بندهای بیانیه های تهیه شده و گفتمان اعتراضی نسبت به جریانات اسلامی در سهم خواهی از قدرت و سیاست و تاثیر مخرب این جریانات از طریق تحمیل حجاب و فرهنگ اسلامی بر زندگی زنان و کلیت جامعه. اعتراض به سیاست دولتهای غربی در رابطه با پشتیبانی از جریانات اسلامی و نقد نسبیت فرهنگی. تاکید بر قوانین جهانشمول، انسانی، برابر و سکولار که که باید برای همه زنان در سراسر دنیا تصویب و اجرا شود.
* رقص های دسته جمعی در اماکن عمومی و محل تجمعات و تظاهراتهای 8مارس و نیز باشگاههای ورزشی و برپایی جشن به مناسبت 8مارس روز جهانی زن.
دست همگی شما عزیزان را به گرمی میفشاریم


تیم ادمینی انقلاب زنانه
1مارس2017


نظراتتان را بصورت کامنت در پایین همین پست و نیز صوتی و کتبی میتوانید از طریق شماره 0046739681438 در واتس اپ، لاین، وایبر و تلگرام هم برای ما بفرستید.
اینستاگرام: javanan.komonist
توئیتر: Javanan Komonist
اسکایپ: javanan.tamas
ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
کانال تلگرامی خیابان: https://telegram.me/joinchat/BOIwHju5SjiuAM37-ufV2g
تماس با ادمین در تلگرام: @sjktamas

Add comment


Security code
Refresh

connect1