24February2018

سازمان جوانان کمونیست

Thursday, 26 June 2014 00:00

پلاتفرم جنبش خلاصی فرهنگی جوانان ایران

Written by

این جنبش از طرف ما بنام خلاصی فرهنگی شناخته میشود یعنی نسل جوانی که میخواهد خلاصی فرهنگی و خلاصی اخلاقی بدست آورد.

  1. فاکتور تعیین کننده برای پیروزی این جنبش و تحقق خواسته هایش جذب نیروی انسانی است که این سبک کار و مطالبات را قبول داشته باشند و پیاده کننده آن در محیط و روابط پیرامون خود باشند و سازمان پیدا کردن و متشکل شدن این جنبش حول خواسته هایی مشخص سیاسی است.
  2. بموازات، دادن برنامه و چشم انداز و جهت و استراتژی درست سیاسی جایگاه مهم و کلیدی در پیشبرد و پیروزی این جنبش دارد.

چرا باید به سازمان جوانان کمونیست پیوست؟!

بیش از نیمى از جامعه ایران را ما جوانان تشکیل میدهیم. سهم بخش اعظم نسل ما، از حاکمیت رژیم منحوس اسلامى بجز سرکوب خشن، محرومیت سیاسى، فرهنگى بیکارى و‌‌ناامنى اقتصادى و اجتماعى نبوده است. توقعات و تصویر بویژه این بخش از جامعه را از زندگى، علیرغم سه دهه قرنطینه سیاسى و فرهنگى و رواج روزمره باورهاى ارتجاعى، دستاوردها و آرمانهاى پیشرو و انسانى بشریت امروز است که شکل میدهد. نسل ما هنوز جنگش را با رژیم اسلامى نکرده است و امروز میرود که پا به این میدان بگذارد. امروز این آرزوهاى سرکوب شده ما براى آزادى، رفاه، برابرى، براى جامعه‌اى برى از جهل و خرافات سیاه اسلامى پاسخ میخواهند. رژیم اسلامى از مهار مبارزه ما عاجز است. جنبش اعتراضى رو به رشد و بالقوه بسیار عظیم ما علیه نابرابرى و بى عدالتى و خفقان و حاکمیت سیاه مذهب، بخشى از نیروى انقلاب آزادیخواهانه طبقه کارگر براى خلاصى مردم و جامعه ایران از بختک رژیم اسلامى و برپائى یک جامعه آزاد و برابر و انسانى است.

نسل جوان ایران، نسلى که در دنیایى تحت حاکمیت سیاه جمهورى اسلامى چشم به دنیا گشوده است، از نزدیک حاکمیت مذهب، تبعیض، نابرابرى، آپارتاید جنسى، عدم تامین اجتماعى و سرکوب و خفقان را تجربه کرده است و علیرغم حاکمیت سیاه جمهورى اسلامى، امید به آینده‌اى بهتر را از کف ننهاده و براى تحقق آن به مبارزه برخاسته است.

ما جهانى میخواهیم که سعادت و رفاه همگانى و آزادى و برابرى حقیقى شهر‌وندان منشاء هر تلاش اجتماعى باشد. جهانى انسانى و شایسته بشر امروز. جهانى مملو از شادى و نشاط، جهانى که در آن انسانیت را به بند نکشند و آزادى را سلاخى نکنند. این جهان را باید ساخت.

تاریخ معاصر از یکسو، تاریخ تلاش و مبارزه کارگران و مردم زحمتکش و آزادىخواه براى تغییر جهان، و از سوى دیگر تاریخ اعمال قهر و سرکوب توسط حاکمان و سرمایه داری و دولتها و نهادهاى گوناگونش و خشونت ارتجاع لجام گسیخته مذهبى و ناسیونالیستى براى حفظ ارکان وضع موجود بوده است. این جدالى بر سر سرمایه‌دارى و سوسیالیسم است. در این جدال همیشه مبارزه کارگران و سوسیالیسم با آزادى و رفاه تداعى شده است و یکه‌تازى بورژوازى با فقر و فلاکت و بى حقوقى فردى و اجتماعى.

سازمان جوانان کمونیست(سازمان جوانان حزب کمونیست کارگری ایران)، سازمانى است براى به میدان آوردن و متشکل کردن همه جوانانى که علیه استثمار و نابرابرى و فقر، علیه عقب ماندگى و مذهب، علیه ناسیونالیسم و قوم پرستی، علیه زن ستیزى و نژاد پرستى، و در یک جمله از سرمایه داری خسته و بیزار هستند.

سازمان جوانان کمونیست با متشکل کردن مبارزات جوانان در برابر جمهوری اسلامی و بر علیه سیستم استبدادی،مذهبی،استثماری، علیه سیستم تبعیض و نابرابر و علیه اعدام برای ساختن و رسیدن به جامعه ای آزاد،برابر،مرفه و شاد برای همگان. تلاش میکند سازمانیست که جمعی عظیم از جوانان را که برای ایجاد جامعه اى آزاد و انسانى، به ایجاد دنیائى برابر و آزاد، مرفه و مدرن، دنیایى شاد و بشریتى خوشبخت، دل بسته اند را در خود برای مبارزه متشکل گرد می آورد.

سازمان جوانان کمونیست متعلق به سنت مارکس و جنبش آزادیخواهانه کمونیسم کارگرى براى دگرگونى جهان و برپائى یک دنیاى بهتر است. ما دشمن استثمار و نابرابرى، تبعیض و بى‌عدالتى، فقر و محرومیت، زن ستیزى و بیحقوقى سیاسى و اقتصادى مردم هستیم. ما مذهب و ملیت و خرافه و سنت‌گرائى نمیخواهیم. ما میخواهیم در جامعه‌اى زندگى کنیم که در آن آزادى و برابرى حکم کند و عشق به همنوع مبناى جامعه باشد. ما همه آزادى را میخواهیم و براى تحقق آن به میدان آمده‌ایم. ما براى سرنگونى رژیم جمهورى اسلامى، نابودى نظام سرمایه دارى و برقرارى یک جمهورى سوسیالیستى در ایران مبارزه میکنیم.

آینده از آن ماست!

به ما بپیوندید!

 

خواسته های اصلی جوانان در ایران:

1. لغو تفکیک جنسیتی و لغو حجاب اجباری.

2. ایجاد و تحقق برابری در همه سطوح 

3. از بین رفتن بیکاری، فقر و تضمین داشتن آینده ای روشن.

4. کوتاه شدن دست مذهب و سنت و عرف از زندگی جوانان و مردم ایران و رهایی از اخلاقیات، سنتها و فرهنگ دست و پاگیر و پوسیده.

5. لغو سربازی اجباری.

6. از بین بردن معضل اعتیاد در زندگی جوانان.

7. داشتن روابط آزاد و داوطلبانه جنسی با استاندارد پیشرو انسانی.

8. حق ایجاد نهادها، گروه ها و تشکلهای مستقل و حق داشتن فعالیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.

9. آزادی بی قید و شرط بیان و فعالیت حول آن بدون دادن هزینه و محرومیت های سیاسی و اجتماعی.

سازمان جوانان کمونیست میکوشد با متشکل کردن جوانان در ایران خواسته های مطرح شده در بالا را برای زندگی جوانان رسمیت ببخشد. بی شک سرنگونی جمهوری اسلامی و روی کار آمدن حکومت و قوانینی که منتخب مردم باشد و جوانان و مردم در آن دخیل باشند یکی از اصلی ترین عوامل استقرار این خواسته ها در زندگی جوانان ایران است.

سازمان جوانان کمونیست برای ایجاد یک جامعه و زندگی انسانی، آزاد، برابر، مدرن، سکولار، شاد و مرفه برای همگان، از همه جوانان مدافع چنین جامعه ای میخواهد به سازمان جوانان کمونیست بپیوندند تا بصورت متشکل برای این خواسته ها مبارزه کنیم.

سازمان جوانان کمونیست

2 اردیبهشت 1393

22 آوریل 2014

 

راه های تماس با ما از طریق وایبر، تلگرام، لاین، واتس آپ با شماره 0046739681438 هست. یا اینکه با ایمیلThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. نظراتتون رو برامون بفرستید.

راه های دیگر تماس:

اسکایپ: javanan.tamas

فیسبوک: https://www.facebook.com/cyo.sjk

گوگل پلاس: http://goo.gl/sr55q3

انقلاب زنانه - Women's Revolution

اینستاگرام: javanan.komonist

توئیتر: javanankomonist@

 

Add comment


Security code
Refresh

connect1