19October2017

سازمان جوانان کمونیست

محدوديت خوابگاه ها براي زنان دانشجو تازگي ندارد و به امري بديهي و طبيعي تبديل شده است. به نوعي كه زنان در جامعه ي ما بايد تحت كنترل و مراقب باشند و انگار اين يك موضوع عادي است كه اراده و اختيار آنها بيش از پيش ناديده گرفته شود!

نظارت بر روي آنها روز به روز، نه تنها كمتر نمي شود كه هر چه بيشتر ساختار يافته نیز مي شود. نهاد دانشگاه در وظايفي نانوشته براي آنها نسخه هاي جديدي مي‌پيچد تا هر چه بيشتر زنان، تحت انقياد در بيايند. همين چند ماه پيش بود كه دختران خوابگاهي در دانشگاه چمران اهواز در اعتراض به نبود امكانات اوليه تجمع كردند و رو در روي نگهباناني ايستادند كه به خودشان اجازه مي دادند در را به روي آن ها قفل كنند. در شهرستان ها محدوديت خوابگاه ها هر چه بيشتر است و اخبارش فقط در موقع بحران به گوش ما مي رسد. هنوز از خبر فوت دانشجوي دختر دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در اثر اهمال مسئولين اين دانشگاه چند روزي نگذشته و به راحتي مي توان حدس زد كه بر روي اين حادثه هم سرپوش گذاشته مي شود. در همين راستا در بعضي از خوابگاه هاي دخترانه ي كشور كاغذي به دست دانشجويان داده شده است به نام "رضايت والدين در خصوص ارتباطات دانشجو" تا آن را پر كنند و امضاي والدين خود را براي اقامت در خوابگاه به دست مسئولان برسانند. برگه اي كه در آن اختيار تماس و ارتباط با افرادي از پيش تعيين شده فقط به رسميت شناخته شده است.

به هر طرف كه نگاه مي كني، عده اي قصد دارند زنان را به تملك خويش در بياورند، مالكيت بر زن، بر بدنش و بر اراده ي انساني اش. ديگران به جاي او تصميم مي گيرند كه بايد با چه كسي در ارتباط باشد و براي زيست روزمره ي او هم تعهد گرفته مي شود. از ديگر سو محملي هم براي اعتراض وجود ندارد و در صورت هر واكنشي دانشجويان دختر متهم به بي بند و باري و برچسب هاي مختلف مي شوند و آری باید محمل را ایجاد کرد و منتظر نماند.

اين نا اميد كننده است كه به جاي اينكه به حقوق اوليه دانشجويان دختر مثل ساعت ورود و خروج آنها از خوابگاه توجهي نشان داده شود. هر چه بيشتر رفتارهاي تحقير آميز نسبت به ايشان ديده مي شود. به نظر مي رسد كه وزارت علوم و بهداشت در باره ي اين تبعيض هاي موجود نه تنها واكنشي نشان نمي دهند كه زنان را هر چه بيشتر محذوف مي كنند.

زهرا حسینی، فعال صنفی

نه به تبعیض جنسیتی

نه به مردسالاری

 

https://www.instagram.com/p/BaPf7MRnzT0/

کانال تلگرامی https://t.me/uniiran

پیامگیر تلگرامی @sjktamad

دانشجویان دانشگاه هرمزگان درخوابگاه‌هایی اسکان داده شده‌اند که مراحل بازسازی و تعمیر ساختمان ها تکمیل نشده است! با وجود اینکه بیش از دو هفته از برنامه آغاز سال تحصیلی دانشگاهها می‌گذرد، دانشجویان دانشگاه هرمزگان در ساختمانهایی اسکان داده شده‌اند که از نظر ساختمانی تکمیل نشده است. این در حالی است که مسئولان دانشگاه موظف بودند کار ساخت و ساز و تعمیرات خوابگاه.ها و مراکز آموزشی را در سه ماهه تابستان، زمانی که دانشجویان در تعطیلات هستند، انجام بدهند.

 

https://www.instagram.com/p/BaTBNZLnjAI/

کانال تلگرامی https://t.me/uniiran

پیامگیر تلگرامی @sjktamas

روز شنبه ۱۵ مهرماه دانشجویان بهیاری شیراز، مشهد، سنندج، خرم آباد، ارومیه، زنجان، همدان و ایلام و برخی شهرهای دیگر دست به تجمعات اعتراضی زدند و علیه وضعیت استخدامی خود اعتراض کردند.

دانشجویان میگویند وزارت بهداشت دو سال قبل با قول استخدام بعنوان بهیار از هر دانشجو ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شهریه گرفته اما بعدا زیر قول خود زده و نه تنها جذبی وجود ندارد بلکهشرح وظایفمان هم کمک بهیاری است. این دانشجویان که تعداد آنها ۱۰ هزار نفر میباشد متحدانه دست به تجمعات اعتراضی علیه وزارت بهداشت زدند و خواهان استخدام بعنوان بهیار و یا غرامت شدند.

نکته قابل توجه اعتراض متحد و سراسری آنها است که امکان حرکات متحد و قدرتمند به آنها میدهد. اعتراضات سراسری یک پیشروی بزرگ است که توسط معلمان و بازنشستگان، کارگران مخابرات و آتش نشانی، کارگران فشار قوی برق و بخشهای دیگری از کارگران مراکز مختلف شروع شده است و قدرت تازه ای به جنبش کارگری داده است. بر متن این اعتراضات زمینه شکل گیری تشکل های توده ای نیز فراهم شده است.

 

حزب کمونیست کارگری از اعتراضات دانشجویان بهیاری قاطعانه حمایت میکند و سایر دانشجویان را به حمایت از خواست بحق آنها فرامیخواند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۶ مهرماه، ۸ اکتبر ۲۰۱۷

▪️چند صباحی از حکم کمیته انضباطی دو عضو شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نگذشته است! حکمی که دانشجویان را در بهت فرو برد!! چرا و چگونه؟ با کدام قانون؟ به چه جرم؟ با کدام تفهیم اتهام؟ با کدام مدرک؟ با کدام عدالت؟ با کدام کمیته عادلانه؟ و ... و ...

پرسش های زیادی که ذهن دانشجویان را درگیر خود کرده است!

 

▪️در دانشگاهی که مسئولین با برخورد سلیقه ای و به راه انداختن دیکتاتوری من درآوردی و بی قانونی مطلق، اقدام به از میان برداشتن دانشجویان مطالبه گرِ حقوق دانشجو می کنند، چگونه میتوان انتظار فضایی برای پیشرفت و ترقّی داشت؟ چگونه میتوان مطالبه گر بود؟ چگونه میتوان دانشجو(به معنای واقعی آن) ماند؟ چگونه میتوان احقاقِ حق کرد؟

 

▪️آیا فرار مسئولین از پاسخگویی در مورد تعهد و امضایی که خودشان داده بودند، چیزی به غیر از بی مسئولیتی، بی تعهّدی و ارجح دانستن منفعت فردی نسبت به منفعت جمعی را می رساند؟ چیزی غیر از ندیدن هفت هزار دانشجو اما دیدن پست بالاتر را می رساند؟ آیا دلایل بهتری برای حکم خوردن دانشجویانی که مسالمت آمیز و طبق قانون خواستار پاسخگویی مسئول بودند٬ وجود دارد؟ همین حالا هم برای پاسخگویی و توجیه دانشجویان برای تصمیمات گرفته شده و کارهای انجام شده دیر نیست! اگر خود را مبرّا از اتهامات وارده می دانند!

 

▪️این اتفاق مصداق قسمتی از حکایتی است که در گلستان سعدی آمده است: "و حکما گویند: چهار کس از چهار کس به جان برنجند: حرامی از سلطان و دزد از پاسبان و فاسق از غمّاز و روسپی از محتسب، و آن را که حساب پاک است از محاسب چه باک است!"

 

از کانال شورای صنفی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی

 

کانال تلگرام https://t.me/uniiran

پیامگیر تلگرام: @sjktamas

 
 

▪️چند صباحی از حکم کمیته انضباطی دو عضو شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نگذشته است! حکمی که دانشجویان را در بهت فرو برد!! چرا و چگونه؟ با کدام قانون؟ به چه جرم؟ با کدام تفهیم اتهام؟ با کدام مدرک؟ با کدام عدالت؟ با کدام کمیته عادلانه؟ و ... و ...
پرسش های زیادی که ذهن دانشجویان را درگیر خود کرده است!

▪️در دانشگاهی که مسئولین با برخورد سلیقه ای و به راه انداختن دیکتاتوری من درآوردی و بی قانونی مطلق، اقدام به از میان برداشتن دانشجویان مطالبه گرِ حقوق دانشجو می کنند، چگونه میتوان انتظار فضایی برای پیشرفت و ترقّی داشت؟ چگونه میتوان مطالبه گر بود؟ چگونه میتوان دانشجو(به معنای واقعی آن) ماند؟ چگونه میتوان احقاقِ حق کرد؟

▪️آیا فرار مسئولین از پاسخگویی در مورد تعهد و امضایی که خودشان داده بودند، چیزی به غیر از بی مسئولیتی، بی تعهّدی و ارجح دانستن منفعت فردی نسبت به منفعت جمعی را می رساند؟ چیزی غیر از ندیدن هفت هزار دانشجو اما دیدن پست بالاتر را می رساند؟ آیا دلایل بهتری برای حکم خوردن دانشجویانی که مسالمت آمیز و طبق قانون خواستار پاسخگویی مسئول بودند٬ وجود دارد؟ همین حالا هم برای پاسخگویی و توجیه دانشجویان برای تصمیمات گرفته شده و کارهای انجام شده دیر نیست! اگر خود را مبرّا از اتهامات وارده می دانند!

▪️این اتفاق مصداق قسمتی از حکایتی است که در گلستان سعدی آمده است: "و حکما گویند: چهار کس از چهار کس به جان برنجند: حرامی از سلطان و دزد از پاسبان و فاسق از غمّاز و روسپی از محتسب، و آن را که حساب پاک است از محاسب چه باک است!"

▫️از کانال #شورای_صنفی_دانشجویان_دانشگاه_نوشیروانی
#آزادی_تجمع
#نه_به_کیته_انضباطی

کانال تلگرام https://t.me/uniiran
پیامگیر تلگرام: @sjktamas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روز دوشنبه سوم مهرماه یک کارمند زن در دانشگاه علم و صنعت #تهران با پرتاب خود از طبقه سوم ساختمانی در این دانشگاه اقدام به #خودکشی کرد.

وی 49 ساله بود.

کانال تلگرام https://t.me/uniiran

پیامگیر تلگرام: @sjktamas

مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی پس از چندین سال کوشش برای ساکت نگه داشتن صدای مطالبه‌گر دانشجویان و در روندی خلاف قانون، در شرایطی انتخابات شوراهای صنفی را در آذرماه سال 95 برگزار کردند که موظف بودند طبق اطلاعیه وزارت علوم در مهرماه اقدام به این عمل نمایند. سر انجام بنابر شرایط سخت ماده 10 شیوه‌نامه کشوری از میان دانشکده‌های موجود تنها دانشکده علوم‌اجتماعی توانست شورای منتخب خود را تشکیل دهد.

مدیریت دانشگاه نیز در ادامه، برخلاف قانون در انتخابات مجدد چند ماه تعلل نموده، و هم چنین در انتخابات 15 اسفندماه یکی از کاندیدا های شورای صنفی ادبیات را با برخوردی سلیقه‌ای ، خلاف قانون و بدون کوچک‌ترین توضیحی از لیست خط زدند.

در سال گذشته با وجود سنگ‌اندازی‌های موجود شوراهای صنفی تمام تلاش خود را کردند تا در کنار دانشجویان صدای فریاد حق‌جویانه و پیگیر مطالبات آنان باشند ولی مدیریت دانشگاه بر خلاف وعده‌های پیشین راه تعامل با شوراهای صنفی را در پیش نگرفته و هر بار از عمل کردن به قول‌های خویش در جهت بهبود وضعیت زیست دانشجویان سرباز زدند.

متاسفانه در طول انتخاب واحد ما شاهد مشکلات عدیده‌ای چون نقص فنی سامانه سما، برنامه‌ریزی‌ اشتباه گروه‌های آموزشی که منجر به انتصاب واحد گشته‌است و پرداخت پول برای دروس افتاده از دانشجویان روزانه که بر خلاف آیین‌نامه آموزشی است، بوده‌ایم. همچنین خلف وعده آنان پیرامون لغو قانون سنوات که موجب مشکلات فراوان برای دانشجویان در اسکان ، تغذیه و انتخاب واحد شد. 

در روزگاری که خوابگاه ها از کمبود ظرفیت رنج می‌برند و دانشکده‌ها از ساده‌ترین امکانات زیرساختی محروم هستند مدیریت دانشگاه در اولویت‌بندی عجیب دانشجو را کنار گذاشته و منابع مالی خود را صرف اموری صرفا نمایشی و ایدئولوژیک کرده که کوچک‌ترین ارتباطی با مسائل آموزشی و رفاهی دانشجویان ندارد؛ خراب کردن فضای عمومی دانشکده علوم اجتماعی بدون توجه به صحبت‌ها و جلسات مکرر شورای صنفی دانشکده با جناب دکتر مزینانی ریاست دانشکده ، آن هم در زمانی که دانشکده علوم اجتماعی نیازهای زیادی برای بهبود وضعیت عمرانی و رفاهی داشت،‌ گوشه‌ای از این هزینه‌های اشتباه هست. 

با توجه به جلسات مکرر شوراهای صنفی با مدیریت دانشکده و دانشگاه و نگاه از بالا به پایین آنان مانند برخورد زننده مدیریت دانشکده ارتباطات با اعضای منتخب شورای صنفی دانشجویان دانشکده مربوطه و خلف وعده‌های مکرر آنان و سنگ‌اندازی‌های مداوم در راه تحقق مطالبات به حق دانشجویان و دست زدن به اعمالی غیرقانونی همچون حکم دوره تا آبان ماه ( که بنا بر آیین نامه شوراهای صنفی می بایست تا اریبهشت ماه می‌بود) ، مسیر حل مشکلات فراوان دانشجویان از کانال شوراهای صنفی بسته‌ می‌باشد.

حال در این وانفسا شنیده‌ها حاکی از آن است که مدیریت دانشگاه جناب دکتر سلیمی در شرایطی سودای وزارت در سر دارند که در تمامی دوران ریاست‌شان تمامی کارشکنی‌های ممکن را نه تنها علیه شوراهای صنفی انجام دادند که حتی از برطرف نمودن ابتدایی‌ترین نیازهای دانشجویان نیز عاجز بودند. هم‌چنین ما در زمان مدیریت ایشان شاهد تسریع روند پولی‌سازی نیز بوده‌ایم.

در این بین لازم به ذکر است که استعفای دبیر سابق شورای صنفی علوم اجتماعی جناب آقای مجید مسافر بدون هماهنگی با اعضا شورای صنفی صورت گرفت و در ابتدا قرار بود این استعفا، استعفای دست‌جمعی شوراهای صنفی موجود در دانشگاه علامه طباطبایی باشد ولی با کارشکنی‌های ایشان امکان‌پذیر نشد. ایشان در تمام طول دوره با تکروی‌ها و خود رایی ها،مطالبات به حق دانشجویان را به محاق برده و با رویکردی محافطه‌کارانه جایگاه شورای صنفی را متزلزل نموده و در آخرین اقدام کانال شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی را مصادره و یکی از راه های رسمی ارتباطاتی شورا با دانشجویان را از ما سلب کرده‌اند

در شرایط کنونی و خلف‌وعده‌های مکرر و نگاهی سلطه‌جویانه دانشگاه به مطالبات به ‌حق دانشجویان ، شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی استعفا خود را اعلام نموده و مسیر دیگری را برای پیگیری مطالبات دانشجویان در پی خواهیم‌گرفت.

کانال تلگرام https://t.me/uniiran

پیامگیر تلگرام: @sjktamas


روز سه شنبه 4 مهرماه ساعت 12 ظهر اجتماع دانشجویان صنعتی اراک در محوطه اصلی دانشگاه(اطراف حوض) در حمایت از کارگران م شهر اراک برگزار خواهد شد که در این اجتماع بیانیه ای دانشجویی از طرف دانشجویان دانشگاه قرائت خواهد شد.
#همبستگی_با_کارگران

همگی در حمایت از کارگران خواهیم آمد.

کانال تلگرام https://t.me/uniiran
پیامگیر تلگرام: @sjktamas

 


‏پس از اعلام نتایج کنکور ۱۳۹۶ دستکم ۴۶ نفر به‌دلیل باورمندبودن به آئین بهایی با عنوان نقص_پرونده محروم از تحصیل شده‌اند.
#نه_به_آپارتاید_آموزشی

کانال تلگرام https://t.me/uniiran
پیامگیر : @sjktamas
 
 

یک دانشجو روز گذشته قصد داشت از پشت بام ساختمان سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، خود را به پایین پرتاب کرده و خودکشی کند.

https://t.me/uniiran/709

بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۶شهریور یک #دانشجو قصد داشت از پشت بام ساختمان سازمان #امور_دانشجویان وزارت علوم، خود را به پایین پرتاب کرده و #خودکشی کند که با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی موضوع فیصله یافته و دانشجوی مذکور از این کار صرف نظر کرد.

هنوز علت دقیق اقدام به خودکشی این دانشجو در ساختمان سازمان امور دانشجویان اعلام نشده است.

اما شنیده ها حاکی از آن است که دانشجوی مذکور مشکلات اداری و نقل و انتقال داشته است.

کانال تلگرام https://t.me/uniiran

پیامگیر تلگرام: @sjktamas

Page 1 of 27

connect1