22آگوست2017

سازمان جوانان کمونیست

WPI

WPI (94)

قتل فرخنده توسط دستجات جنایتکار اسلامی در افغانستان، خشم و نفرت عمیقی در افغانستان و خارج از افغانستان برانگیخته است. زنان در حرکتی بیسابقه تابوت فرخنده را که به جرم سوزاندن قرآن وحشیانه به قتل رسید حمل کردند، امام جمعه کابل را از مراسم بیرون کردند و بدنبال آن هزاران نفر در کابل دست به تظاهرات زدند و با شعار ما همه فرخنده هستیم خواهان محاکمه قاتلین او شدند. مردم فتوادهندگان و سازماندهندگان این جنایت را که تحت حاکمیت باندهای مرتجع قومی و اسلامی در این کشور امکان عرض اندام دارند، میشناسند و خواهان دستگیری و محاکمه آنها شده اند. اعتراض در حال گسترش به شهرهای دیگر افغانستان است و علیرغم اینکه برخی مقامات دولت افغانستان این جنایت را توجیه کرده و با آن همراهی کرده بودند، با شدت گرفتن اعتراض مردم، یکی از مقامات دولت افغانستان اعلام کرد که قاتلین بازداشت خواهند شد.

جامعه افغانستان تحول عمیقی را از سر میگذراند. جنبش مدرن و ضد اسلامی قدرتمندی که در دهه های گذشته جامعه ایران را شخم زده و سیمای متفاوتی به جامعه ایران داده است، امروز در افغانستان شعله میکشد. حرکتی در زیر پوست افغانستان شروع شده و به سرعت در تار و پود این جامعه ریشه میدواند. جوانان از اسلام برگشته، زنان به حرکت درآمده و روحیه تعرضی آنها علیه سنت ها و قوانین اسلامی و ارتجاعی، مرتجعین و دولت افغانستان را به واکنش واداشته است. قتل فجیع فرخنده عکس العمل بزدلانه و وحشت زده آنها برای ارعاب مردم و عقب راندن این جنبش نوپا بود اما چنان پاسخی از مردم و بویژه زنان و جوانان افغانستان گرفت که لرزه بر اندام مرتجعین انداخت.

تحولات فرهنگی و ایدئولوژیک در افغانستان که با پشتوانه محکمی در میان مردم ایران روبروست، قصد ایستادن ندارد و با هیچ نیرویی قابل مهار کردن نیست. این تحولات به سهم خود بر ایران نیز تاثیر خواهد گذاشت. دنیا باید بداند که در افغانستان تنها سران قبایل و دستجات مذهبی و عقب مانده که نمایندگانشان در حکومتند، زندگی نمیکنند. یک جنبش مترقی و برابری طلبانه و نسلی از زنان و جوانان پیشرو دارند سیمای این جامعه را تغییر میدهند.

حزب کمونیست کارگری این تحولات را ارج مینهد و با تمام قوا در معرفی و تقویت آن در ایران و در سطح بین المللی خواهد کوشید. حزب از مردم ایران میخواهد که به این تحولات یاری رسانند. قتل فرخنده و دستجات تبهکار اسلامی را محکوم کنند و با برپایی مراسم یادبود فرخنده و با ارسال پیام و به اشکال مختلف دیگر، همبستگی خود را با حرکت زنان و جوانان افغانستان تحکیم نمایند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۴ فروردین ۱۳۹۴، ۲۴ مارس ۲۰۱۵

روز سوم فروردین هزاران نفر از مردم خرمشهر و سایر شهرهای خوزستان در مراسم خاکسپاری یونس عساکره شرکت کردند تا همبستگی طبقاتی خود را با این جوان دستفروش نشان بدهند و به این وضعیت اعتراض کنند. یونس عساکره دستفروشی بود که در سن ۳۲ سالگی در روز ۲۵ اسفند در مقابل ساختمان شهرداری خرمشهر خود را به آتش کشید و در روز ۲ فرودین جان باخت.

طبق گزارشی که به ما رسیده است، مراسم خاکسپاری یونس از ساعت ۹ صبح با تجمع در خیابان‌های اطراف حسینیه‌ کوت‌ شیخ در خرمشهر شروع شد و هزاران نفر که عمدتا جوان بودند، در این مراسم شرکت کردند و با شعار حریه حریه (آزادی آزادی) خشم و نفرت خود را علیه فقر و محرومیت و ظلم و ستمی که به مردم میشود بیان کردند. علاوه بر مردم خرمشهر تعدادی نیز از آبادان و اهواز و برخی شهرهای دیگر در این مراسم شرکت داشتند.

خودسوزی یونس عساکره موجی از خشم و انزجار در میان مردم خوزستان دامن زده است. از جمله روز ٢٨ اسفند هزاران تن از جوانان در شهر اهواز با در دست داشتن عکس های یونس، دست به اعتراض زدند و این اعتراضات به درگیری با نیروی انتظامی منجر شد.

مردم قاتلین واقعی یونس عساکره و عاملین فقر و بیکاری و محرومیت خود را بخوبی میشناسند. تجمع مردم اهواز و حضور هزاران نفره مردم در مراسم خاکسپاری یونس و بلند کردن عکس او نه فقط بزرگداشت یونس و اعلام همدردی با خانواده او، بلکه اعتراض به دشمنان خود، به حکومتی که عامل خودسوزی یونس و فقر و بیکاری میلیون ها نفر است و اعلام آمادگی عمومی برای بلند شدن و یکسره کردن کار این حکومت است.

جانباختن یونس عساکره را صمیمانه به خانواده و بستگانش تسلیت میگوییم و مردم خوزستان و سراسر کشور را به اتحاد و یکپارچگی و دفاع از مبارزات یکدیگر برای سرنگونی حکومت اسلامی فرامیخوانیم.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۴ اسفند ۱۳۹۴، ۲۴ مارس ۲۰۱۵

این اتفاقی نبود که زنان کوبانی بعنوان قهرمانان مقابله با وحشیگری اسلامی داعش از سوی مردم آزادیخواه جهان ستایش شدند. اتفاقی نبود که زنان کارگر نظافتچی در یونان سمبل مبارزه پرشور و جانانه مردم این کشور در برابر ریاضت کشی اقتصادی شدند؛ مبارزه ای که منجر به قدرت گیری چپ در آن کشور شد و فی الحال اروپا را تکان داده است. این نمونه ها تنها تازه ترین مصادیق یک واقعیت عمومی تر اند. این واقعیت که زنان و جنبش رهایی زن در صف اول تلاش بشریت امروز برای رهایی قرار دارند. از ایران تحت حاکمیت اسلام گرفته تا ترکیه و هند و فرانسه و اسپانیا و غیره، هرجا اعتراض و مبارزه علیه استثمار و ارتجاع سرمایه داری هست، هرجا امید به تغییر و دفاع از مدنیت و انسانیت هست زنان بخش پیشتاز، مصمم و رادیکال حرکت را تشکیل میدهند.

 

اگر وقایع شورانگیز و امید بخش یکساله اخیر نظیر مقاومت مردم کوبانی در برابر داعش، تظاهرات میلیونها مردم پاریس در دفاع از آزادی نقد مذهب و مقدسات مذهبی و محکوم کردن حمله خونبار اسلامیون به یک نشریه چپ و رادیکال، قدرت گیری احزاب ضد ریاضت کشی در یونان و چشم انداز قدرت گیری شان در اسپانیا را نشانه هایی از موج جدیدی از قد علم کردن آزادیخواهی و مدنیت و چپگرایی در برابر دنیای وحشی بدانیم که راست و بورژوازی اعم از تروریسم اسلامی و تروریسم دول غربی و نئوکنسرواتیسم ورشکسته ایجاد کرده است، آنگاه باید این واقعیت را برجسته کرد که زنان و جنبش رهایی زن وجه تعیین کننده این تحول و تعرض اند.

 

این حقیقت را میتوان بخوبی در اوضاع ایران مشاهده کرد. جایی که زنان از همان روز اول با تظاهرات علیه حجاب در سال ۵۷ در برابر ارتجاع اسلامی ایستادند، رکن اصلی تظاهرات خیابانی سال ۸۸ بودند که رژیم را تا لبه پرتگاه برد و اکنون مقاومت و اعتراض توقف ناپذیر آنان به کابوس شبانه روز رژیم اسلامی تبدیل شده است. در سالی که گذشت رژیم اسلامی با عملیات مسخره علنی-مخفی مجلس از یکسو و اوباش بسیجی اش از سوی دیگر کوشید تا "امر به معروف" را از طریق اسیدپاشی به صورت زنان به اجرا درآورد. اما این جنایت با جوابی چنان محکم از سوی زنان و جنبش آزادی زن در ایران روبرو شد که نه فقط کل جناح ها بساط امر به معروفشان را برچیدند بلکه حتی اصلاح طلبان سابق روسری از سر برگرفتند و به فعالین مبارزه علیه حجاب تبدیل شدند. بعلاوه تردیدی نباید کرد که در دیگر عرصه های اعتراض برای تغییر اوضاع در ایران از جمله در اعتصابات و اعتراضات معلمان و پرستاران و همچنین جنب و جوش هایی که در دانشگاه ها دیده میشود زنان و جنبش آزادی زن نقش فعالی دارند. نقش مهم همسران کارگران اعتصابی در بافق نمونه درخشانی از حضور فعال زنان در این اعتراضات است.

 

در چنین موقعیت سیاسی بین المللی و داخلی است که هشت مارس روز جهانی زن فرا میرسد. این روز و اجتماعات و تظاهرات های آن فرصتی است برای تاکید براین موقعیت موثر و پیشتاز جنبش رهایی زن و همچنین فرصتی است برای انسجام بخشیدن به صفوف این جنبش و به پیش راندن آن. بی تردید مبارزه و اعتراض علیه زن ستیزی و وحشیگری جریانات اسلامی از داعش عراق و سوریه گرفته تا جمهوری اسلامی ایران تا بوکوحرام در آفریقا یکی از موضوعات اصلی هشت مارس امسال است. مکمل این طبعا اعتراض به مماشات دول سرمایه داری غرب با مذهب و ارتجاع مذهبی بطور کلی و اسلام سیاسی بطور اخص است.

 

در ایران باید لغو عملی حجاب و آپارتاید جنسی و جداسازی هایی نظیر جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه ها را فعالتر از قبل در دستور گذاشت. حمایت از اعتصابات کارگران، معلمان، پرستاران   و همینطور مطالبات دانشجویان علیه تبعیض جنسیتی از دیگر موضوعات مهم دیگری است که باید در مرکز توجه اجتماعات و حرکات هشت مارس قرار گیرد.

 

حزب کمونیست کارگری ضمن شادباش روز جهانی زن دست تک تک فعالین جنبش رهایی زن را در برپایی هرچه با شکوهتر این روز میفشارد.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۷ اسفند ۱۳۹۳، ۲۶ فوریه ۲۰۱۵

 

امروز سوم اسفند هزاران معلم از صدها مدرسه در استان های مختلف کشور دست به اعتصاب زدند و خواهان رسیدگی فوری به مطالبات خود شدند. در برخی مدارس معلمان در مدرسه حضور داشتند اما از رفتن به کلاس درس خودداری کردند و در برخی شهرها در اداره آموزش و پرورش دست به تحصن زدند.

گزارشات حاکی از آن است که معلمان بسیاری از شهرها از جمله در برخی مناطق تهران و در شیراز، بوشهر، شاهرود، پاکدشت، قزوین، کرمانشاه، مشهد، رشت، کلاچای، بهارستان، اسلامشهر، زرین شهر، شهرضا، رباط کریم، کرج، شهر قدس، شهریار، ملارد، فولادشهر در دو منطقه تهران، در دیواندره و در برخی شهرهای خرم آباد و خراسان در اعتصاب شرکت داشتند. کانون صنفی معلمان میگوید که بیشترین اعتراضات مربوط به منطقه بهارستان در استان تهران بوده است. طبق این گزارش کلیه معلمان دبیرستان های پسرانه منطقه بهارستان در شیفت یک و دو در اعتصاب و تحصن شرکت داشتند.

معلمان خواهان افزایش حقوق، استخدام رسمی معلمان پیمانی، پایان دادن به تبعیض و بیعدالتی، پایان دادن به برخوردهای توهین آمیز و تهدید و دستگیری معلمان معترض و خواهان آزادی معلمان زندانی هستند. گفته میشود که بحث از افزایش فقط ١٤ درصد به حقوق سال آینده معلمان است و معلمان به این افزایش ناچیز حقوق خود اعتراض دارند. معلمان همچنین به طرح مجدد مصوبه «افزایش فوق العاده شغلی کارکنان دولت» و اجرایی شدن این مصوبه بدون ملاحظه حقوق معلمان و همچنین در نظر گرفته نشدن بودجهٔ مناسب برای آموزش و پرورش در سال آینده معترضند. معلمان میگویند با این سطح بودجه امیدی به بهبود وضعیت معیشتی معلمان نخواهد بود.

لازم به یادآوری است که در روزهای ۳۰ آذر و اول دیماه امسال نیز معلمان در استان های مختلف کشور دست به اعتصاب زدند. در اعتصاب ماه قبل و اعتصاب امروز، معلمان رادیکال و معترض و جمع ها و محافل آنها نقش اساسی داشتند و از طریق شبکه های اجتماعی خبررسانی وسیعی برای اعتصاب انجام دادند. معلمان یکشنبه ۱۰ اسفند نیز در تدارک اعتصاب و تجمعات اعتراضی هستند.

اعتصابات پی در پی معلمان و همزمان تجمعات اعتراضی پرستاران و اعتصابات گسترده در مراکز کارگری بویژه اعتراض هزاران کارگر ایران خودرو که با خواست مشترک افزایش دستمزد صورت میگیرد نشانه برآمد اعتراضات توده ای و پیش درآمد اعتصابات وسیع و سراسری در کشور است. حزب کمونیست کارگری از مطالبات بحق معلمان و همینطور مطالبات کارگران و پرستاران صمیمانه پشتیبانی میکند و کلیه معلمان و کارگران و پرستاران در سراسر کشور را به گسترش شبکه های اعتراضی خود برای شروع اعتصابات و تجمعات قدرتمند و سراسری فرامیخواند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۳ اسفند ۱۳۹۳، ۲۲ فوریه ۲۰۱۵

میگویند یونان بیش از ٣۰۰میلیارد یورو به بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای ملی و بین المللی وام دهنده مقروض است. این پولی است که به یک درصدیهای حاکم یونان برای مساله ای که خودشان آفریده اند وام داده شده است.

مردم یونان، نود و نه درصدیها، به کسی بدهکار نیستند. آنها مسئول بحران اقتصادی که بوسیله یک درصدیها ایجاد شده نیستند و نباید هزینه آنرا بپردازند. مردم یونان فی الحال با از دست دادن شغل و زدن از حق بازنشستگی و دیگر سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی باندازه کافی پرداخت کرده اند. ریاضت کشی و بدهکاری دیگر بس است!

ما مردم یونان، اروپا و جهان به بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای ملی و بین المللی وام دهنده اعلام می کنیم:

مردم یونان به شما بدهکار نیستند.
وامها را ملغی کنید!

لینک ورود به پتیشن:
http://goo.gl/WeK41d

لینک ورژن انگلیسی، یونانی، اسپانیایی پتیشن:
http://goo.gl/WV8wXS

بیست و پنجم نوامبر روز جهانی رفع خشونت علیه زنان است. این روز ۱۹۸۱ به یاد سه زن قهرمان آزادی (خواهران میرابال) در کشور دومنیکن، که در ۱۹۶۱ توسط دیکتاتور وقت وحشیانه به قتل رسیده بودند، بعنوان روزی بین المللی برای اعتراض به خشونت علیه زنان گرامی داشته شده است. در سال  ۱۹۹۹ سازمان ملل ۲۵ نوامبر (۴ آذر) را بعنوان "روز جهانی رفع خشونت علیه زنان" پذیرفت. همگام با ورود هرچه بیشتر زنان به بازار کار و در سالهای اخیر همراه با شکل گیری جنبشی نوین و پرقدرت برای رهایی زن در جهان، مبارزه و اعتراض علیه خشونت بر زنان گسترش یافته و روز جهانی آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. بی شک در جوامع اسلام زده نظیر جمهوری اسلامی ایران که خشونت سیستماتیک و همه جانبه علیه زنان، از حجاب و قوانین ضد زن گرفته تا اعدام  و تجاوز و اسیدپاشی و غیره، یک رکن سیستم سیاسی و ستون حکومت را تشکیل میدهد، روز جهانی رفع خشونت علیه زنان فرصتی برای گسترش مبارزه علیه زن ستیزی عیان حکومت فراهم کرده است.

امسال بی تردید وحشیانه ترین و آشکارترین نمونه های خشونت بر علیه زنان توسط داعشیان در عراق و ایران صورت گرفته است. به بردگی بردن زنان در عراق و فروختن آنها در بازار و اسیدپاشی بر صورت زنان در ایران شرم آورترین نمونه های رفتارهای زن ستیزانه و تبعیض آمیزی است که کل اسلام سیاسی بر آن استوار است. جا دارد که ۲۵ نوامبر امسال را به روز جهانی اعتراض علیه خشونت اسلام سیاسی علیه زنان بطور کلی و علیه جنایتهای داعش در عراق و سوریه و اسیدپاشی در ایران تبدیل کنیم. 

حزب کمونیست کارگری همه زنان و مردان مبارز و آزادیخواه در ایران و دیگر کشورها را فرامیخواند که در روز ۲۵ نوامبر (۴ آذر) به هر شکل و شیوه که میتوانند علیه جنایات داعشیان و اسلامیون بر علیه زنان به میدان بیایند. بویژه تا آنجا که به ایران برمیگردد باید اسیدپاشی علیه زنان در اصفهان که دست کثیف اسلام سیاسی و حکومت اش در پس آن پیداست را محکوم کرد و روز جهانی رفع خشونت بر زنان را به فرصتی برای نمایش همبستگی جهانی با جنبش رهایی زن در ایران و حمایت از مبارزه مردم برای رهایی از شر حکومت اسلامی تبدیل کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۸ نوامبر ۲۰۱۴

خشم و نفرت مردم علیه اسیدپاشی به صورت زنان به سرعت زبانه کشید و به تظاهرات های باشکوه امروز و فراخوان اعتصاب عمومی در اصفهان انجامید. رژیم باد کشت و طوفان درو کرد.

تظاهرات کنندگان امروز در مقابل مجلس اوباش اسلامی شعار دادند قوانین ضد زن ملغی باید گردد و هزاران نفر از مردم خشمگشن اصفهان در مقابل دادگستری این شهر شعار دادند: ننگ ما ننگ ما مجلس شورای ما، اسیدپاشی قطع نشه ایران قیامت میشه، حجاب به زور نمی‌شه، ایران عراق نمی‌شه، لایحه‌ امر به معروف نمی‌خوایم. و در اعتراض به سکوت حکومتیان شعار دادند این سکوت حمایت از داعش است.

مردم اسیدپاش ها و ارگان های مختلف حکومتی که آنها را سازمان داده و به جان زنان انداخته اند میشناسند. همانها که قتل زنجیزه ای سازمان دادند، همانها که سنگسار میکنند و در زندان شکنجه و تجاوز میکنند، همانها که علیه زنان صدها قانون گذرانده اند، همانها که حجاب را اجباری کردند و "بدحجابان" را شلاق زدند، یعنی مجلسی ها و امام جمعه ها، رئیس جمهورها و کابینه هایشان، خمینی ها و خامنه ای ها، مراجع قضائی و کل اوباش مسلح و شبه مسلح حکومت. شعارهای مردم امروز علیه همه آنها، علیه اوباش امر به معروف و علیه قوانین ضد زن اسلامی بود.

در تظاهرات امروز اصفهان هزاران نفر شرکت داشتند. دو زن در مقابل داعشی های اسیدپاش روسری هایشان را انداختند و در حالیکه مردم به دور آنها حلقه زده بودند سوار ماشین شدند و از محل دور شدند. مردم اصفهان اعلام کردند که به تجمعات اعتراضی ادامه میدهند و شنبه سوم آبان را اعتصاب عمومی اعلام کردند. در این فراخوان کلیه محصلان از دبستان تا دانشگاه ها و بازاریان استان اصفهان به اعتصاب فراخوانده شده اند.

در دانشگاه علم و صنعت نیز دانشجویان دست به تجمع اعتراضی زدند، اسیدپاشی سریالی را محکوم کردند و با قربانیان اسیدپاشی اعلام همبستگی کردند.

حزب کمونیست کارگری به تظاهرات کنندگان امروز درود میفرستد و همه مردم در سراسر کشور، دانشجویان و کارگران، محصلان و معلمان و کلیه مردم آزادیخواه در سراسر کشور را به اعتراض فرامیخواند. حزب از فراخوان اعتصاب عمومی در اصفهان حمایت میکند و همه مردم اصفهان را به شرکت در اعتصاب عمومی فرامیخواند. با تمام قوا در سراسر کشور باید به میدان آمد و در همبستگی با قربانیان اسیدپاشی و علیه جنایت اوباش حکومت و علیه کلیه قوانین ضد زن اسلامی اعتراضات را شدت داد.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۳۰ مهر ۱۳۹۳، ۲۲ اکتبر ۲۰۱۴

شهر مرزی کوبانی در سوریه در آتش و گلوله میسوزد. کوبانی امروز به سمبل مقاومت بشریت بر علیه توحش خونخوار اسلامی تبدیل شده است. قریب سه هفته است که زنان و مردان کوبانی با تمام وجود قهرمانانه برای دفاع از زندگی خویش در حال جنگ هستند. خبرها گویای جنایات بیرحمانه داعشی ها علیه مردم و جنگجویان کوبانی است. در این شرایط دولتهای  به اصطلاح "ائتلاف علیه داعش" در منطقه نظاره گر اوضاع هستند. مشخصا دولت ترکیه نه تنها از هر نوع مقابله با نیروهای داعش و دفاع از مردم کوبانی سر باز میزند بلکه عملا داوطلبان پیوستن به صف دفاع از کوبانی را سرکوب میکند. 

داعش اوج توحش جنبش اسلامی علیه بشریت است. داعش تهوع سرمایه داری به بن بست رسیده امروز برای حفظ سلطه اش بر جوامع انسانی است. سران حکومت آمریکا بارها اعتراف کرده اند که داعش محصول دول غرب و متحدین دولت آمریکا نظیر دولت های ترکیه و عربستان و امارات متحده و قطر است. پشت داعش نیروها و دولتهایی هستند که علیرغم اینکه رسما خود را در جبهه مخالف داعش تعریف کرده اند اما عملا بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از داعش حمایت میکنند. دولت های ترکیه و عربستان و امارات و قطر که حامیان و خالقان مستقیم داعش بوده اند عملا حاضر به دست شستن از این نیروی ضد انسانی نیستند.

اگر این متحدین دولت آمریکا پشت داعش و امثال داعش نبودند قطعا داعش نمیتوانست سر بلند کند و  هر تحرکی از جانب او و نیروهای نظیر او با مقاومت و مبارزه یکپارچه مردم روبرو میشد و به شکست می انجامید. کوبانی یک نمونه برجسته و بارز این واقعیت است. مردم کوبانی و منطقه متاسفانه تا کنون بهای سنگینی در مقابله با داعش پرداخته اند، اما مبارزه جانانه مردم کوبانی بروشنی نشان میدهد داعش و امثال داعش جایی در جامعه بشری ندارند و توده مردم میتوانند این نیروهای ضدبشری را، علیرغم همه توحش و جنایاتشان، شکست بدهند  و به زباله دان پرتاب کنند.  

شکست داعش فقط شکست یک گروه اسلامی نیست. شکست داعش یعنی شکست کل جنبش کثیف اسلامی. شکست داعش به معنای شکست سیاستهای دولت آمریکا و همه خالقین داعش و القاعده و جمهوری اسلامی نیز خواهد بود.  پیروزی مردم کوبانی گام مهمی در این راستا است.

حزب کمونیست کارگری همه مردم شریف جهان را به حمایت از مردم کوبانی و همه مردمی که در معرض تعرض بیرحمانه داعش و ارتجاع اسلامی هستند فرا میخواند. حزب کمونیست کارگری همه مردم را فرا میخواند که دولتها و قدرتهای خالق و حامی داعش را در کشورها و شهرهای مختلف جهان زیر فشار اعتراضات و ابراز انزجار خود قرار دهند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۶ مهر ۱۳۹۳، ۸ اکتبر ۲۰۱۴

جمهوری اسلامی دستگیری، محکومیت و اخراج فعالین کارگری در شهرها و مراکز مختلف کارگری را گسترش داده است. بدنبال دستگیری ۹ نفر از کارگران معدن بافق و احضار ۹ نفر دیگر از آنان توسط ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی، چهار نفر از نمایندگان کارگران پتروشیمی رازی در ماهشهر توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی این شهر به شش ماه زندان و پنجاه ضربه شلاق محکوم شده اند. نه تنها کارگران پتروشیمی رازی و پتروشیمی های ماهشهر، بلکه کل طبقه کارگر و مردم آزاده باید نسبت به این سیاست جنایتکارانه و سرکوبگرانه دست به اعتراض بزنند.

جمهوری اسلامی به اخراج و دستگیری کارگران معترض نیاز دارد تا بتواند فقر و محرومیت را به کارگران و مردم تحمیل کند. به این وحشیگری نیاز دارد تا بتواند جلو اعتصابات بزرگ و متعدد را که در مراکز مختلف کارگری در سراسر کشور جریان دارد، سد کند. سرکوب اعتراضات کارگران و دستگیری و اخراج فعالین کارگری سیاست ۳۵ ساله حکومت اسلامی بوده است اما در یکسال اخیر و با روی کار آمدن روحانی و کابینه امنیتی اش بار دیگر بگیر و ببند فعالین کارگری و کارگران معترض شدت یافته است. تجربه کارگران معدن بافق و خانواده هایشان نشان داد که میتوان نیروی وسیعی را علیه حمله به حرمت و حق و حقوق کارگران به میدان آورد. علاوه بر این در روزهای اخیر چهار نفر از کارگران معترض پروفیل ساوه در اراک، دو نفر از کارگران پروژه نمک زدائی شرکت پتروپارت و یکی از کارگران کارخانه شیشه و گاز (شوکا) توسط کارفرما و همراهی ارگان های جمهوری اسلامی اخراج شده اند. همه این احکام باید با عکس العمل وسیع و گسترده مواجه شود.

کارگران سنگ معدن بافق و خانواده هایشان عکس العمل شایسته و قدرتمندی علیه دستگیری و احضار عزیزانشان از خود نشان دادند و نیروی وسیعی را علیه این سیاست سرکوبگرانه به میدان آوردند. هزاران کارگر پتروشیمی های ماهشهر و ۴۰۰۰ کارگر پروفیل ساوه و نورد صفا و کارگران شرکت پتروپارت و شوکا و اعضای خانواده هایشان نیز میتوانند دوش به دوش هم، به مقابله با حکومت و کارفرماها برخیزند و نگذارند که کارگر معترض شلاق بخورد و زندانی یا اخراج شود. در مقابل حکم شلاق به کارگران باید کل جامعه به اعتراض بلند شود و نگذارد که حکومت جنایتکار اسلامی چنین احکامی صادر کند و حرمت کارگر را اینچنین لگدمال کند. بعد از کارگران بافق اکنون نوبت کارگران و مردم ماهشهر و بویژه خانواده های کارگران است که به میدان بیایند و کل جامعه را به حرکت درآورند. کارگران مراکز کارگری در سراسر کشور، دانشجویان و همه نهادها و تشکل های مختلف آزادیخواه را به حمایت از کارگران و اعتصاباتشان و به اعتراض قاطعانه علیه این احکام ضد انسانی فرامیخوانیم.

 

سرنگون باد حکومت جنایتکار اسلامی

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴

اعتصاب کارگران معدن بافق ۹

مقامات ریز و درشت حکومت در تهران و یزد و بافق آزادی کارگران زندانی را مشروط به شروع کار کارگران معدن کردند و کارگران و خانواده هایشان تاکید کردند تا همکاران مان آزاد نشوند به اعتصاب پایان نمیدهیم و سرانجام حکومت عقب نشست و تسلیم خواست کارگران شد. این خط قرمز ناجا، نیروی انتظامی، فرماندار، استاندار، وزارت کشور و وزارت کار و وزارت اطلاعات بود و نیروی متحد کارگران و مردم بافق همه آنها را مجبور کرد از آن عبور کنند و کارگران را آزاد کنند تا کار در معدن شروع شود. روز ۱۱ شهریور علی صبری و امیرحسین کارگران و روز ۱۲ شهریور کاظم کارگران، رضا دهستانی، رضا خواجه زاده، ایرانی، محمد حسن تشکری و علی محمد تشکری آزاد شدند و به میان خانواده های خود و همکارانشان در معدن رفتند. هفته قبل نیز جلیل کمالی آزاد شده بود.

بدین ترتیب اعتصاب ۵۰۰۰ کارگر معدن بافق و تحصن یازده روزه خانواده های کارگران زندانی پایان یافت و کارگران با احساس غرور و موفقیت ماشین ها را روشن کردند.

اعتصاب با عقب نشینی حکومت پایان یافت اما کشمکش میان کارگران و دولت و هیئت مدیره معدن ادامه خواهد یافت. حکومت تلاش میکند آبها که از آسیاب افتاد به تلافی علیه کارگران دست بزند و علیه تعدادی از فعالین کارگری از جمله ۱۸ کارگری که حکم احضارشان صادر شده بود پاپوش دوزی کند و ثانیا نحوه اجرائی شدن خواست های کارگران از جمله موضوعاتی است که کارگران باید بر آن نظارت کامل داشته باشند. انتخاب نمایندگان واقعی و دلسوز کارگران در مجمع عمومی از جمله اقداماتی است که کارگران باید بطور عاجل در دستور بگذارند تا سازمانیافته تر، صاحبان معدن را وادار به عملی کردن خواست های خود کنند و با آمادگی بتوانند پاپوش دوزی های بعدی دم و دستگاه سرکوب حکومت را خنثی کنند. اتحاد کارگران و تسلیم نشدن به وعده و وعیدها و اعتماد نکردن به مقامات و ارگان های مختلف حکومت و دخالت فعال خانواده های کارگران و مردم شهر ضامن قدرت آنها در کشمکش های آتی است.

اعتصاب کارگران معدن و تحصن خانواده ها درس های گرانبهائی برای طبقه کارگر و مردم آزادیخواه در سراسر کشور بجای گذاشت.

زنده باد همبستگی مبارزاتی کارگران، خانواده های کارگران و مردم آزادیخواه بافق

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۳ شهریور ۱۳۹۳، ۴ سپتامبر ۲۰۱۴

صفحه6 از7

connect1