26آوریل2017

سازمان جوانان کمونیست

WPI

WPI (87)

جمهوری اسلامی امروز پس از ۱۳ روز ۵ نفر از کارگران مس خاتون آباد را که روز ۶ بهمن دستگیر کرده بود، آزاد کرد اما ۲۳ نفر دیگر از کارگران همچنان در زندان شهر بابک به سر میبرند. برای ۵ کارگر آزاد شده پرونده سازی کرده و آنها را با قرار وثیقه آزاد کرده اند.

این بخشی از تلاش حکومت برای عقب راندن کارگران و اعتراضات رو به گسترش آنان است. همین دو روز قبل کارگران نساجی مازندران برای چندمین بار در بهمن ماه دست به تجمع اعتراضی زدند و در خیابان های ساری راهپیمایی کردند و اعلام کردند وعده های مقامات پوچ است و اینبار با خانواده هایمان میاییم. تجمعات اعتراضی پی در پی کارگران ایران صدرای بوشهر، کارگران پیمانکاری فاز ۱۹ عسلویه، کارگران پتروشیمی فراورش در ماهشهر، کارگران کاشی ایفا سرام، کارگران شهرداری در مناطق مختلف کرمانشاه، کارگران کارخانه تولید ایزوگام، کارگران ساختمانی در کرمانشاه، کارگران شرکت تولیدی گااسیاب و کارگران بازنشسته معدن طرزه، گوشه ای از اعتراضات گسترده کارگری در سه روز گذشته است. بیجهت نیست که جمهوری اسلامی کارگران اعتصابی را دستگیر میکند، تهدید میکند، محاکمه میکند، بخشنامه علیه تجمعات کارگری صادر میکند و مانور آمادگی علیه «اغتشاشات» کارگری راه می اندازد. فضای التهاب بسیاری از مراکز کارگری را فراگرفته و کارگران زمین را زیر پای مقامات داغ کرده اند.

کارگران میتوانند این تعرضات حکومت را خنثی کنند و اعتصابات و تجمعات رو به گسترش آنها نشان میدهد که مرعوب اقدامات سرکوبگرانه حکومت نشده اند. به میدان آمدن خانواده ها که به سرعت در سراسر کشور در حال گسترش است و اعتصابات پی در پی و راهپیمایی و تجمعات هر روزه در مقابل مراکز دولتی از جانب کارگران شاغل و بازنشسته گوشه ای از قدرت عظیم کارگران است که حکومت را به وحشت انداخته است.

۲۳ کارگر بازداشتی خاتون آباد باید فورا آزاد شوند و هر نوع وثیقه و پرونده سازی علیه این ۲۸ کارگر باید ملغی شود. ۹ کارگر معدن سنگ آهن بافق نیز قرار است روز ۲۷ بهمن محاکمه شوند. کارگران میتوانند همراه با خانواده های خود به میدان بیایند و همکاران خود را آزاد کنند و کاری کنند که حکومت جرات دست درازی بیشتر به فعالیت اعتصابات را نداشته باشد.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۸ فوریه ۲۰۱۶

کارگران معدن زغال سنگ زمستان یورت و خانواده هایشان هفت روز متوالی دست به تجمع در مقابل فرمانداری آزاد شهر در استان گلستان زدند تا کارفرما و مقامات را وادار کنند گوشه ای از طلب آنها را پرداخت کنند.

یازده ماه چندرغاز حقوق کارگران توسط کارفرما بالا کشیده شده و ادارات دولتی به نفع کارفرما چشم فروبستند و به این شیوه از کارفرما حمایت کردند. کارگران فرمانداری را نشانه گرفتند و در مقابلش تجمع کردند و فرمانداری و استانداری گلستان را وادار کردند تا مشکل کمبود نقدینگی کارفرما، که بهانه بالا کشیدن دستمزد کارگران بود، تامین شود و کارفرما یک ماه از حقوق کارگران را پرداخت کند و قول بدهد که باقیمانده طلب کارگران را از تسهیلات نقدی که در اختیارش گذاشته میشود، تا ۲۰ اسفند پرداخت کند.

کارگران به اعتصاب و تجمع پایان دادند اما به تجربه دریافته اند که کارفرما و فرمانداری و استانداری زیر قول خود خواهند زد. اما هفت روز تجمع کارگران و خانواده هایشان تجربه مثبتی برای آنها بود. علیرغم تلاشی که برای ایجاد تفرقه در میان کارگران و دلسرد کردن آنها صورت گرفت اما کارگران عزمشان را جزم کردند که تا زمانی که مقامات و کارفرما در مقابلشان زانو نزنند کوتاه نیایند. این تجربه پشتوانه اعتصابات و تجمعات قدرتمندتر کارگران خواهد بود تا بقیه حقوق خود را نیز از حلقوم آنها بیرون بکشند و برای خواست های دیگر خود را آماده کنند.

این دولت و ارگان های مختلف دولتی هستند که دست در دست کارفرماهای مفتخور امکان میدهند که همان حقوق چندبار زیر خط فقری که توسط شورایعالی کارشان تصویب شده است نیز ماهها پرداخت نشود و کارگران مجبور شوند ذره ذره آنرا با چنگ و دندان از حلقوم آنها بیرون بکشند. کارگران خواست های سراسری دارند و برای عقب راندن دولت و کارفرمایان باید دست به راه حل های سراسری بزنند. دستمزدهای ناچیز، دستمزدهای عقب مانده، اخراج های هر روزه و دهها اجحاف دیگر، مسائل مشترک میلیون ها کارگر است. حضور خانواده ها در تجمعات کارگران مراکز تولیدی هر روز گسترده تر میشود و زمینه برای اعتراضات همزمان مراکز کارگری و اعتصابات بزرگ و منطقه ای و سراسری بیش از پیش فراهم شده است. کارگران باید خود را برای اقدامات سراسری و رویارویی های بزرگتر با دولت و کارفرمایان آماده کنند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۳ فوریه ۲۰۱۶

آنچه به نام انتخابات در ایران زیر حاکمیت رژیم اسلامی جریان دارد، کوچکترین ربطی به حق رأی و حق انتخاب آزادانه آحاد جامعه ندارد. این مضحکه با هیچ استانداردی انتخابات نیست. نه فقط بخاطر شورای نگهبان و هزار فیلتر که حتی خودی های رژیم را هم تصفیه میکند، بلکه مهمتر به این خاطر که آزادی احزاب و مطبوعات و فعالیت سیاسی برای مردم و مخالفین و حتی منتقدین نیم بند حکومت هم وجود ندارد. تحت اختناق لیستی از سرسپرده ترین حامیان حکومت و ولی فقیه را جلو مردم میگذارند تا با رأی مردم برای خود مشروعیت بخرند. از نظر مردم نه این رژیم و نه این باصطلاح انتخاباتش کوچکترین مشروعیتی ندارند.

کارزار "انتخابات" دو ارگان "مجلس شورای اسلامی" و "خبرگان"، در واقعیت عرصه کشمکش جناحها و دارودسته های رژیم اسلامی بر سر تقسیم قدرت و گرفتن سهم از حاصل استثمار طبقه کارگر و توده های زحمتکش وغارت منابع و ثروت جامعه است. این بار ماهیت و فرم این معرکه گیری از همیشه آشکارتر در برابر چشمان مردم قرار گرفته است. خامنه ای در مقام ولی فقیه رژیم در اوج وقاحت از مردم و حتی مخالفین نظام میخواهد که در این مضحکه آشکار شرکت کنند و بر ادعای مشروعیت رژیمش مهر تایید بکوبند. روحانی و اعتدالیون و اصلاح طلبان حکومتی نیزعلیرغم رد صلاحیت های گسترده هم جناحی هایشان، از مردم میخواهند در این نمایش شرکت کنند.کلیه دار و دسته های حکومت علیرغم جدال و کشمکش حادی که با یکدیگر دارند، در یک چیز مشترکند: کشاندن مردم پای صندوق ها و مشروعیت خریدن برای حکومت منحوس شان.

در این نمایش انتخاباتی نباید شرکت کرد. شرکت در این انتخابات با هر انگیزه ای که باشد به معنای کوبیدن مهر تأیید به حکومت اسلامی و به معنای تداوم فقر و فلاکت اقتصادی، به معنای تداوم نظام آپارتاید جنسی، به معنای تشدید فشار سرکوب و تداوم بی حقوقی های سیاسی و اجتماعی است. باید به سینه خامنه ای و رفسنجانی و روحانی و سپاه پاسداران و همه مجیزگویان ریز و درشت آنها قاطعانه دست رد زد. باید از شکاف های درونی بالایی ها و از بحرانی که سرتاپای حکومت را گرفته است استفاده کرد و فضای اعتراض به کل این حکومت و کلیه دار و دسته هایش و اعتراض به جهنمی که بر سر اکثریت جامعه حاکم کرده است، را گسترده تر کرد. باید از این فضا برای متشکل شدن بیشتر و آمادگی بیشتر برای تعرض گسترده علیه کلیت جمهوری اسلامی استفاده کرد.

 

کارگران و مردم آزادیخواه!

اگر خواهان پایان دادن به فقر و فلاکت اقتصادی و این همه مصائب و بی حقوقی ها هستید، اگر خواهان آزادی و برخورداری از یک زندگی مرفه و آسوده هستید، اگر خواهان پایان دادن به تبعیض و بیحقوقی زن و دخالت مذهب در حکومت و در زندگی خود هستید، به پای صندوق های رأی حکومت نروید و همه جا تبلیغ کنید که نباید در این نمایش شرکت کرد. هر بحث و فرصتی درمورد "انتخابات" را به صحنه افشاگری و مبارزه علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنید و اجازه ندهید با فرمول فریبکارانه انتخاب "بد" به جای "بدتر"جریانات مجیزگوی جمهوری اسلامی بخشی از جامعه را به پای صندوق رأی بکشانند. با نرفتن به پای صندوق ها این بساط را به عرصه رسوائی رژیم تبدیل کنید و عزم خود را برای به زیر کشیدن رژیم سرمایه داری اسلامی نشان دهید.انتخاب واقعی کارگران و مردم تشنه آزادی در ایران سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و تحقق آزادی و برابری و دخالت مستقیم در حاکمیت و اداره جامعه است.

 

حزب کمونیست ایران

حزب کمونیست کارگری ایران

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست

بهمن ۱۳۹۴ - ژانویه ۲۰۱۶

انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۴ نزدیک میشود. آنچه که در جمهوری اسلامی انتخابات نامیده میشود طبعا ربطی به رای و انتخاب آزادانه مردم ندارد. زیر سایه اختناق اسلامی، لیستی از وفادارترین عناصر به جمهوری اسلامی و ولی فقیه که از انواع فیلترها گذشته اند را جلوی مردم میگذارند تا به این ارگان های جنایت به اصطلاح رای دهند. حتی در این حالت نیز، و علیرغم همه رای سازی ها و تقلب ها، اینکه چه کسی از صندوق درآید نتیجه برآیند معادلات درونی قدرت، ملاحظات مربوط به حفظ نظام، و نهایتا تصمیم شخص خامنه ای است. در واقع انتخابات در جمهوری اسلامی مکانیسمی برای تقسیم جوانبی از قدرت بین جناح های رژیم، و مهمتر، نمایشی برای کسب درجه ای مشروعیت برای دیکتاتوری اسلامی سرمایه در ایران است. همین خواص، انتخابات جمهوری اسلامی را به عرصه جدال های گاه تند جناح های حاکم بر سر قدرت و رقابت برای کسب رای بخشی از مردم تبدیل میکند. اما مردم ایران که خواهان رهایی از شر رژیم اسلامی اند بسیار فراتر از آمارهای جمهوری اسلامی انتخابات ها را تحریم میکنند؛ و هرگاه در انتخابات شرکت کرده اند کوشیده اند تناقضات درونی جمهوری اسلامی را تشدید و انتخابات را به عرصه اعتراض و مبارزه علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنند.
شواهد حاکی از آن است که در این انتخابات هم تناقضات و جدال های درونی جمهوری اسلامی و هم تقابل و مواجهه مردم با کل رژیم بصورت حادتر از موارد قبل میتواند بروز کند. جمهوری اسلامی در یک مقطع سرنوشت ساز قرار گرفته است. تلاش برای نزدیکی با غرب و تناقضاتی که این روند ایجاد میکند، مساله کهولت خامنه ای و معضل جایگزینی او، شکست فرهنگ اسلامی و حکومتی در مقابل فرهنگ مدرن و مترقی مردم، بحران مزمن و ساختاری اقتصاد ناشی از حاکمیت جمهوری اسلامی از یکسو و گسترش روز افزون مبارزه طبقه کارگر و نارضایتی عمومی علیه این اوضاع از سوی دیگر عرصه را بر همه جناح های جمهوری اسلامی تنگ کرده است. در این شرایط انتخابات و تشدید اختلافات درونی رژیم و کلا فضای سیاسی که حول آن ایجاد میشود از نقطه نظر مردم باید بعنوان فرصتی برای بسط مبارزه برای مطالبات خود، متشکل و متحد شدن علیه کلیت جمهوری اسلامی در نظر گرفته شود.

مضحکه انتخاباتی را میتوان و باید به صحنه افشاگری و اعلام کیفرخواست علیه جمهوری اسلامی و کلیه دار و دسته های آن تبدیل کرد. میتوانیم و باید در هر فرصتی در خیابان و محل کار و محل درس و اجتماع انتخاب های واقعی خود را با صراحت و شفافیت هرچه بیشتر اعلام کنیم: نه به اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، نه به تبعیض جنسیتی، افزایش فوری دستمزدها، بیمه بیکاری و بازنشستگی مکفی، آزادی های سیاسی و مدنی و فرهنگی، پوشش اختیاری و لغو حجاب، و در یک کلام پایان دادن به کابوس سی و چند ساله جمهوری اسلامی. مساله فقط اعلام خواست ها نیست، مساله مهمتر متشکل شدن حول جنبشی علیه معرکه انتخاباتی رژیم و ایجاد شبکه ها و روابطی برای بسط مبارزه علیه جمهوری اسلامی و تحقق خواست ها و مطالبات مردم است. با تمام قوا بمیدان بیائیم و به جنبش نه به جمهوری اسلامی دامن بزنیم.
انتخابات های جمهوری اسلامی چیزی فراتر از تجدید تقسیم پستها و کرسی ها بین دارو دسته های حکومتی نیست، اما برای ما مردم انتخابات همیشه فرصتی بوده است برای تعرض بیشتر و بچالش کشیدن کل حکومت. در انتخابات این دوره نیز با صدای بلند به رفتن جمهوری اسلامی رای خواهیم داد.

حزب کمونیست کارگری ایران
۸ بهمن ۱۳۹۴، ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶

۱۱۲۸ آکادمیسین ترکیه ای و بیش از ۴۰۰ آکادمیسین از کشورهای دیگر جهان بیانیه ای در محکومیت سیاست سرکوبگرانه دولت ترکیه و اردوغان در کردستان ترکیه صادر کردند. روز ۱۲ ژانویه یعنی یک روز پس از صدور این بیانیه، اردوغان در یک سخنرانی امضا کنندگان را "تاریک اندیش" و "خائن" اعلام کرد و گفت کسانی که بیانیه را امضا کرده اند تروریست هستند و "خواستار" (بخوان دستور) برخورد مقامات قضایی با آنها شد. شورای فرهنگ عالی این کشور هم بلافاصله اعلام کرد که امضا کنندگان بیانیه مورد پیگرد اداری و  قضایی قرار خواهند گرفت.

اما این بیانیه نشان دهنده گوشه ای از فضای حاکم بر جامعه است. طبق گزارش دیلان طغرل، یکی از فعالین حزب کمونیست کارگری در ترکیه، که این بیانیه را به فارسی ترجمه کرده است، بدنبال این بیانیه، هنرمندان، نویسندگان، دانشجویان و گروه های دیگری از مردم در حمایت از این بیانیه و هم در محکومیت سیاستهای اردوغان در کردستان ترکیه بیانیه های مشابهی صادر کرده اند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

١٤ ژانویه ۲۰١٦

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ما دانش پژوهان و استادان این کشور شریک جرم دولت نخواهیم شد!

دولت ترکیه شهروندان خود در سور، فارقین (سیلوان)، نیسبین، جزیره و سیلوپی و دیگرنقاط کشور را با اعلام حکومت نظامی و منع عبور و مرور برای هفته های متوالی عملا به گرسنگی و بی آبی محکوم کرده، با سلاح های سنگین که تنها در جنگ به کار گرفته میشوند به اماکن مسکونی یورش برده و حق زندگی، حق امنیت و آزادی، ممنوعیت شکنجه و کج رفتاری و تمامی حقوق مندرج در قانون اساسی و احکام بین المللی در رابطه با آزادی و حقوق مدنی را زیر پا گذاشته است. این خونریزی از پیش طراحی شده نقض قوانین ترکیه و تمامی معاهدات بین المللی امضا شده از سوی ترکیه است. این همچنین نقض جدی حقوق بین المللی است.

ما خواهان رویگردانی فوری دولت از قتل عام و سیاست تبعید عامدانه مردم کرد و دیگر اقوام ساکن این منطقه، لغو فوری حکومت نظامی و منع عبور و مرور، شناسایی مسئولین نقض حقوق بشر و مجازات آنها، جبران خسارات مادی و معنوی وارده بر شهروندان در دوره حکومت نظامی هستیم. ما همچنین خواهان اجازه ورود دیده بانهای مستقل داخلی و خارجی به نقاط تخریب شده به منظور تهیه گزارش در این زمینه هستیم.

ما خواهان فراهم آوردن شرایط مذاکره و راهکارهای ایجاد یک صلح دائمی و تهیه نقشه راهی از سوی دولت هستیم که در بر گیرنده اراده سیاسی کردها باشد. ما خواهان حضور دیده بانهای مستقل و متعلق به اقشار مختلف جامعه در مذاکرات هستیم و اعلام میکنیم که داوطلبانه حاضر به ایفای چنین نقشی هستیم. ما مخالف خود با تمامی سیاستهای سرکوب اپوزیسیون توسط حکومت را اعلام مینماییم.

ما خواهان پایان فوری اعمال خشونت از طرف دولت بر علیه شهروندان خویش هستیم. به عنوان دانش پژوهان و پژوهشگران این کشور اعلام میکنیم که شریک این جرائم نخواهیم گشت و تا تحقق این مطالبات تماس با احزاب سیاسی، مجلس و افکار عمومی بین المللی و تلاش خود در این زمینه را ادامه خواهیم داد.

 

متن بیانیه به زبان انگلیسی:

 

As academics and researchers of this country, we will not be a party to this crime!

The Turkish state has effectively condemned its citizens in Sur, Silvan, Nusaybin, Cizre, Silopi, and many other towns and neighborhoods in the Kurdish provinces to hunger through its use of curfews that have been ongoing for weeks. It has attacked these settlements with heavy weapons and equipment that would only be mobilized in wartime. As a result, the right to life, liberty, and security, and in particular the prohibition of torture and ill-treatment protected by the constitution and international conventions have been violated. 

This deliberate and planned massacre is in serious violation of Turkey’s own laws and international treaties to which Turkey is a party. These actions are in serious violation of international law. 

We demand the state to abandon its deliberate massacre and deportation of Kurdish and other peoples in the region. We also demand the state to lift the curfew, punish those who are responsible for human rights violations, and compensate those citizens who have experienced material and psychological damage. For this purpose we demand that independent national and international observers to be given access to the region and that they be allowed to monitor and report on the incidents.

We demand the government to prepare the conditions for negotiations and create a road map that would lead to a lasting peace which includes the demands of the Kurdish political movement. We demand inclusion of independent observers from broad sections of society in these negotiations. We also declare our willingness to volunteer as observers. We oppose suppression of any kind of the opposition.

We, as academics and researchers working on and/or in Turkey, declare that we will not be a party to this massacre by remaining silent and demand an immediate end to the violence perpetrated by the state. We will continue advocacy with political parties, the parliament, and international public opinion until our demands are met.

لیست امضاها و بیانیه به زبان های دیگر در لینک زیر قابل مشاهده است:

http://t24.com.tr/haber/baris-icin-akademisyenler-devlet-siddeti-sona-ersin-bu-suca-ortak-olmayacagiz,323330

امروز ۱۳ دیماه بیش از هزار نفر از کارگران رسمی پتروشیمی های فن آوران، امیرکبیر، تندگویان، بوعلی، خوزستان و برخی دیگر از مجتمع های پتروشیمی در ماهشهر دست به تجمع اعتراضی زدند و  خواهان ابقا در چهارچوب مقررات استخدامی و بازنشستگی وزارت نفت شدند. کارگران همچنین خواهان ممنوعیت جابجایی محل اشتغال کارکنان رسمی پالایشگاه‌های خصوصی شده هستند. در پایان تجمع امروز کارگران با صدور یک بیانیه، بر تداوم مبارزه برای تحقوق خواست های خود پافشاری کردند.

کارگران رسمی این پتروشیمی ها میگویند وضعیت مبهمی که از زمان واگذاری این واحدها به بخش خصوصی صورت گرفته است باعث نگرانی ۶ هزار نفر از کارکنان پتروشیمی ها، که پیشتر براساس مقررات وزارت نفت به استخدام این مجتمع‌ها درآمده بودند، شده است. کارگران این مجتمع ها بارها از جمله در روز ۱۳ آذر امسال برای پیگیری خواست های خود دست به تجمع زده بودند.

بدنبال تجمع امروز ۳۵ نفر از نمایندگان کارگران در مقابل فرمانداری ماهشهر تجمع کردند. یک ساعت پس از این تجمع، معاون فرماندار ماهشهر با حضور در تجمع کارگران اعلام کرد که به خواستهای کارگران رسیدگی میشود. کارگران به تجمع خود پایان دادند اما با صدور بیانیه ای خطاب به مقامات دولت و نمایندگان مجلس اعلام کردند که مبارزه برای تحقق خواست های خود را ادامه خواهند داد.

تجمع کارگران پتروشیمی اصفهان

امروز ۱۳ دیماه کارگران رسمی پتروشیمی اصفهان نیز در اعتراض به وضعیت استخدامی نامشخص خود مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند. این تجمع دو ساعت به طول انجامید. کارگران میگویند از سال ۸۲ که مدیریت و مالکیت پتروشیمی اصفهان به بخش خصوصی واگذار شده است وضعیت استخدامی و بیمه بازنشستگی کارکنان این شرکت همچنان نامشخص و بلاتکلیف است. کارکنان نسبت به عملکرد سهامدار اصلی این شرکت پتروشیمی نیز معترض هستند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۳ دیماه ۱۳۹۴، ۳ ژانویه ۲۰۱۶

بیش از ۲۰۰۰ کارگر چند معدن شهرستان کوهبنان در کرمان در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه معوقات مزدی خود از روز شنبه ۱۲ دیماه بطور هماهنگی و همزمان دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند. کارگران معدن هشونی در کوهبنان نیز اعلام کرده بودند که اگر تا ظهر روز شنبه حقوق آنها پرداخت نشود به جمع اعتصاب کنندگان خواهند پیوست. کارگران معدن زمستان یورت غرب در آزادشهر و کارگران معدن زغال سنگ ملچ آرام در رامیان نیز دست به اعتصاب زده و در مقابل فرمانداری های این دو شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

بعد از اعتصابات گسترده و پی در پی کارگران برخی از معادن زغال سنگ شهرستان کوهبنان، اینبار کارگران چند معدن دست به اعتصاب یکپارچه و متحدانه ای زدند، ‌از رفتن به تونل های حفر زغال خودداری کردند و در مقابل در ورودی معدن تجمع کردند. در تجمع روز شنبه کارفرما قول داد که یکماه حقوق کارگران را بپردازد اما کارگران روز یکشنبه نیز دست به تجمع زدند و خواهان پرداخت حداقل دو ماه حقوق خود شدند.

گفته میشود هنگامی که کارگران این سه معدن دولتی از مسئولان معدن درخواست حقوق میکنند به آنها اعلام می کنند که شرکت ذوب آهن اصفهان پول ذغال خریداری شده را به ما نپرداخته است و مسئولان ذوب آهن نیز گفته اند که آهن ما به فروش نمی رسد اگر می خواهید به جای پول به شما آهن می دهیم!

کارگران معدن زغال سنگ زمستان یورت شمال غرب در آزادشهر استان گلستان و کارگران معدن زغال سنگ ملچ آرام در رامیان نیز امروز ۱۳ دیمان دست به اعتصاب زده و در مقابل فرمانداری این دو شهر تجمع کردند و خواهان پرداخت فوری ۱۰ ماه حقوق معوقه شدند. علاوه بر این حق بیمه کارگران نیز با تاخیر چند ماهه به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود و عملا دفترچه‌های درمانی تعداد زیادی از کارگران فاقد اعتبار شده است. کارگران همچنین به نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اعتراض دارند. کارگران میگویند که حقوقشان پس از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تغییری نکرده است.

اعتصاب همزمان کارگران معادن کرمان یک گام بزرگ به پیش در جهت متحد شدن و دست زدن به اعتصابات بزرگ و منطقه ای است. حزب کمونیست کارگری از مبارزات کارگران معادن قاطعانه علیه دولت و کارفرمایان حمایت میکند و آنها را به تشکیل مجمع عمومی بویژه در حین اعتصاب برای تصمیم گیری جمعی، ارتباط فشرده نمایندگان معادن مختلف و حضور اعضای خانواده های کارگران در تجمعات فرامیخواند. این اقدامات مبارزه کارگران را بسیار قوی تر و موثرتر میکند. حزب از کارگران معادن، بویژه نسل جوان خانواده های آنها میخواهد که هرچه بیشتر از طریق مدیای اجتماعی و همچنین از طریق تماس با تلویزیون کانال جدید خبررسانی کنند و کمک کنند که اعتراضات کارگران هرچه بیشتر در همه جا منعکس شود.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۳ دیماه ۱۳۹۴، ۳ ژانویه ۲۰۱۶

 

مثل همیشه میتونین نظرات خودتون رو با ما درمیون بذارید.
راه های دیگر تماس:
‫#‏واتس_اپ‬ ، ‫#‏وایبر‬ ، ‫#‏تلگرام‬ و ‫#‏لاین‬: 0046739681438
کانال تلگرامی خیابان: https://telegram.me/kheyaban
کانال تلگرامی انقلاب زنانه: http://telegram.me/enghelabezananeh
اسکایپ: javanan.tamas
ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سایت: http://www.cyoiran.com/
صفحه فیسبوکی سازمان جوانان: https://www.facebook.com/cyo.sjk
صفحه فیسبوکی انقلاب زنانه:https://www.facebook.com/womens.revolution1
گوگل پلاس: http://goo.gl/sr55q3
اینستاگرام: javanan.komonist
توئیتر: Javanan Komonist

طبق گزارشی که از منطقه پارس جنوبی عسلویه به ما رسیده است، هزاران کارگر در منطقه پارس جنوبی عسلویه در اعتصاب به سر میبرند. اعتراض کارگران به عدم پرداخت چندین ماه حقوق است. این مجموعه متعلق به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و وابسته به سپاه پاسداران است.

کارگران فازهای ۲۰ و ۲۱ و همچنین ۲۲ و ۲۴ در این منطقه از چندین هفته قبل مدام دست به اعتصاب زده اند. در ادامه این اعتصابات، کارگران پالایشگاه شرکت اویک پیمانکاری های متین گستر، کوراوند و البرز نوین در فاز ۲۰ و ۲۱ بخاطر پرداخت نشدن ۵ ماه حقوق معوقه، روز سوم دیماه دست به اعتصاب مجدد زدند. در این روز بخشی از کارگران علیرغم اینکه سرویس در اختیار آنها گذاشته نشده بود، مسیر ۵-۶ کیلومتری را پیاده طی کرده و در ساعت ۴ و نیم صبح درهای پالایشگاه را بستند، جلوی ورود نیروها و ماشین آلات به داخل فاز را گرفتند و پالایشگاه را تعطیل کردند. کارگران پتروسینا و فاز ٢٢ و ٢۴ نیز در اقدامی مشابه درها را بستند و کارخانه را به تعطیلی کامل کشاندند. کارگران درها را با جوشکاری مسدود کردند تا نیروهای سرکوب نتوانند خود را به محوطه برسانند.

کارگران به نمایندگانی که از طرف وزارت نفت اعزام شده اند اعلام کرده اند که اگر حقوق ماههای مرداد، شهریور و مهر را امروز جمعه ۴ دیماه و حقوق ماههای آبان و آذرماه روز شنبه ۵ دیماه به حساب کارگران واریز شود، به سر کار برمیگردند در غیر اینصورت به اعتصاب ادامه خواهند داد.

بدنبال این اعتصاب وزارت نفت حقوق مرداد و شهریور را به حساب کارگران واریز کرد اما کارگران با خواست پرداخت فوری بقیه معوقه  همچنان به اعتصاب ادامه میدهند. کارگران این فازها در حال بحث و تبادل نظر برای دست زدن به اقدامات بعدی خود میباشند.

لازم به توضیح است که کارگران فازهای ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶هم در وضعیت مشابهی به سر میبرند و مدام در حال اعتصاب هستند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۵ دیماه ۱۳۹۴، ۲۵ دسامبر ۲۰۱۵

به گزارش یکی از فعالین حزب از تهران، بعد از دو روز تجمع صدها نفر از اپراتورهای برق در مقابل سازمان مدیریت و مجلس، کارگران چندین چادر در مقابل مجلس برپا کردند و تهدید کردند که در صورتی که به خواست آنها رسیدگی نشود دست به خاموشی برق در اسفندماه در سراسر کشور خواهند زد. کارگران در پلاکاردهای خود نیز به صراحت اعلام کرده اند که در صورت خلف وعده وزارت نیرو دست به قطع برق در سراسر کشور خواهند زد. این کارگران که به نمایندگی از طرف ۵۰۰۰ اپراتور برق از سراسر کشور به تهران آمده اند خواهان استخدام رسمی فوری در شرکت‌های برق منطقه‌ای هستند.

تعدادی از نمایندگان مجلس از ترس عملی شدن تهدید کارگران، در ملاقاتی با کارگران باز هم وعده دادند که امضا جمع میکنند و خواست کارگران را در صحن مجلس مطرح میکنند. اما کارگران بخوبی میدانند که هدف نمایندگان مجلس سردواندن کارگران و وقت خریدن برای حکومت است. درست در دیماه سال قبل نیز بدنبال تجمع کارگران در تهران، هفتاد نماینده مجلس در نامه ای به وزارت نیرو خواهان رسیدگی به خواست کارگران شده بودند. اما کارگران بدنبال عملی نشدن این وعده ها، حدقال سه بار دیگر دست به تجمع زدند. آخرین تجمع اعتراضی کارگران در اواخر فروردین امسال در مقابل دفتر روحانی بود. این اعتراضات به جایی نرسید. کارگران این بار تهدید به اعتصاص سراسری و قطع برق در سراسر کشور کرده اند.

اعتراض هزاران کارگر اپراتور برق یک اعتصاب مهم است و جا دارد که از جانب کارگران و مردم در سراسر کشور مورد حمایت قرار گیرد. حزب کمونیست کارگری قاطعانه از خواست و مبارزه کارگران برق حمایت میکند و از آنها میخواهد خانواده های خود را نیز برای تقویت مبارزه خود به میدان بیاورند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۸ دیماه ۱۳۹۴، ۲۹ دسامبر ۲۰۱۵

گرامی باد یاد مرتضی فرج نیا!
تلویزیون کانال جدید امروز رویارویی زنان و مردان روستای شهرویی بهبهان با حکومتی بود که مزدورانش دو روز قبل جوانان جویای کار در این روستا را به رگبار بسته و یکی از آنها را به قتل رساندند. جوانان این روستا سه روز متوالی دست به تجمع اعتراضی زدند. در سومین روز این تجمع نیروی انتظامی روی مردم آتش گشود و مرتضی فرج نیا را به قتل رساند. ابراهیم شهرویی نیز از ناحیه کلیه مجروح و راهی بیمارستان شد. طبق گزارش مردم شهرویی، مزدوران حکومت اجازه ندادند مرتضی فورا به بیمارستان منتقل شود و او متاسفانه به دلیل خونریزی جان باخت.

محمدرضا اسحاقی فرمانده انتظامی خوزستان، استاندار خوزستان و فرماندار بهبهان و رسانه های مختلف حکومتی از ایلنا تا فارس و خوزنیوز و عصر ایران در دو روز گذشته همه تلاش خود را بکار بردند که تیراندازی را به مردم نسبت بدهند و حکومت کثیف شان را از زیر ضرب خارج کنند. چنان به وحشت افتاده اند که شورای تامین استان را فورا به جلسه فراخواندند تا تصمیم بگیرند که چگونه این جنایت را توجیه کنند و چگونه جلو طغیان مردم را بگیرند. اما امروز یکی از مزدوران حکومت در پاسخ به مردم شهرویی در کانال جدید رسما اعتراف کرد که نیروی انتظامی برای پراکنده کردن جوانان شهرویی دست به تیراندازی زده است و از مردم میخواست بجای اعتراض از مسیر قانونی مساله را پیگیری کنند. طبق گزارشی که به ما رسیده سه نفر از مردم شهرویی دستگیر شده اند. نام دو نفر از دستگیر شدگان افشین و داریوش است. مردم شهرویی میگویند این جنایت را بی پاسخ نخواهند گذاشت.

قتل مرتضی فرج نیا یک بار دیگر تاکید میکند که کارگران باید بطور جدی دست به کار به زیر کشیدن این حکومت کثیف و جنایتکار سرمایه داران شوند. حکومتی که بجای تامین کار و رفاه برای مردم، کارگر و جوان بیکار را به قتل میرساند باید سرنگون شود. عاملین و آمرین قتل مرتضی فرح نیا باید محاکمه شوند. دستگیر شدگان باید فورا آزاد شوند. سران جمهوری اسلامی با این جنایت پرونده سیاه خود را سنگین تر کردند.

حزب کمونیست کارگری به خانواده و دوستان مرتضی فرج نیا صمیمانه تسلیت میگوید و دست مردمی را که امروز در گرامیداشت مرتضی دست به تجمع زدند و در کانال جدید خبررسانی کردند و پاسخ مقامات حکومت را دادند صمیمانه میفشارد. حزب مردم بهبهان را فرامیخواند دست در دست مردم شهرویی به این جنایت اعتراض کنند. وسیعا در مراسم بزرگداشت مرتضی شرکت کنند و یادش را گرامی بدارند. این واقعه باید در سراسر کشور مورد اعتراض کارگران و جوانان و همه انسان های معترض و آزادیخواه قرار گیرد. مبارزه برای رفاه و کار یا بیمه بیکاری را باید در سراسر کشور گسترش داد.

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵

صفحه3 از7

connect1