23February2018

سازمان جوانان کمونیست

Tuesday, 19 April 2016 16:55

"گشت امنیت اخلاقی نامحسوس" هم شکست خواهد خورد!

Written by

"سردار حسین سادجی نیا" فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ ازآغاز به کار ٧ هزار نیروی پلیس در قالب "گشت امنیت اخلاتی نامحسوس" خبر داد و گفت: "نیروی نامحسوس گشت امنیت اخلاقی، برخورد عملی ندارد و فقط شماره پلاک فرد خاطی را به گشت امنیت اخلاقی پیامک میکند." این مقام سرکوبگر حکومت اسلامی اضافه کرد: "چهار موضوع اساسی در سطح معابر اصلی و بزرگراه ها مد نظر ماست. وی آلودگی صوتی، حرکات پر خطر در حوزه راهنمایی و رانندگی، مزاحمت نوامیس و همچنین کشف حجاب در خودرو را از جمله این موارد عنوان کرد."
همه میدانند که هدف اصلی حکومت اسلامی از ایجاد این نیروی ٧٠٠٠ نفره اساسا مقابله با حجاب اسلامی و تاکتیک اعتراضی امروزه زنان یعنی "کشف حجاب در خوروها" است. و این گوشه ای از جدال دائمی زنان علیه حکومت اسلامی است. جدالی که سوت آن در ٨ مارس ١٣٥٧ و با اعتراض گسترده زنان علیه حجاب اسلامی زده شد و تا روز شیرین سرنگونی این حکومت ادامه خواهد یافت. مبارزه علیه حجاب اسلامی، مبارزه برای آزادی زنان و لغو همه قوانین و مقررات ضد زن، یکی از عرصه های اصلی نبرد اجتماعی امروز و در پروسه سرنگونی رژیم اسلامی و تحقق خواست دیرینه مردم مبنی بر آزادی و برابری و رفاه و سعادت همگان است.
سازماندهی "نیروی نامحسوس گشت امنیت اخلاقی" نشاندهنده این حقیقت است که حکومت اسلامی علیرغم سرکوب روزمره و سیستماتیک زنان و صرف مخارج هنگفت نه تنها نتوانسته است مبارزه زنان علیه حجاب اسلامی را به شکست بکشاند و آنها را وادار به تسلیم کند بلکه برعکس صفوف خود حکومت در این جدال دو شقه شده و از همیشه ناتوان تر شده است. روزی نیست که آیت الله های ریز و درشت حکومت که شاهد پیشروی زنان علیه حجاب و سایر مقررات اسلامی هستند، آه و ناله سر ندهند. اگر دیروز از بدحجابی صحبت میکردند امروز مجبورند از کشف حجاب وازدواج سفید حرف بزنند. جنبش رهایی زن و جنبش ضد مذهبی، قدرتمندتر، گسترده تر و تعرضی تر از آن است که با بسیج ۷۰۰۰ نفر که قرار است پیامک! به "گشت امنیت اخلاقیٰ" بدهند تاثیری بر آن داشته باشد. واقعیت اما از اینهم جالب تر است. خود این نیروی گشت امنیت اخلاقی محسوس و نامحسوس نیاز به کنترل اخلاقی توسط یک نیروی دیگر دارد! این فقط مایه ریشخند بیشتر زنان و جوانان است.
اگر دستجات اوباش حزب الله، گشت انصار و بسیج و نیروی انتظامی و سپاه و انواع نیروهای "غیبی" و اسید پاشان حکومتی نتوانستند جنبش علیه حجاب را به شکست بکشانند، این اقدام نیز از پیش محکوم به شکست است. حکومت در مقابل این جنبش ناتوان تر از این حرفها است. "فتوای" خامنه ای به مناسبت دید و بازدیدهای نوروز نمونه ای از وارفتگی حکومت در مقابل پیشروی زنان است.
حزب کمونیست کارگری به زنان آزادیخواه و برابری طلب درود میفرستد و همه مردم آزادیخواه را به گسترش مبارزه علیه رژیم اسلامی حول پرچم آزادی و برابری و رفاه فرامیخواند.
حزب کمونیست کارگری ایران
١٨ آوریل ٢٠١٦

Add comment


Security code
Refresh

connect1