18February2018

سازمان جوانان کمونیست

Thursday, 22 December 2016 19:45

ارزیابی از 16 آذر امسال، موقعیت و مطالبات جنبش دانشجویی در ایران!

Written by

هر ساله در ایران 16 آذر به نام روز دانشجو اطلاق می شود و این روز به یاد سه دانشجو ( مصطفی بزرگ نیا، احمد قندچی و مهدی شریعت رضوی) که هنگام اعتراض به دیدار رسمی ریچارد نیکسون، معاون رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا در تاریخ 16 آذر سال 1332 در دانشگاه تهران کشته شدند، گرامی داشته می شود.

آنچه که به مناسبت 16 آذر امسال شاهد آن بودیم، گستردگی و رادیکال تر شدن شعارها و مطالبات دانشجویان دانشگاه های ایران بود که در قالب بیانیه فراگیر دانشجویان دانشگاه های ایران تنها ظرف کمتر از چند روز به امضای قریب به سیزده هزار دانشجو از هشتصد دانشگاه مختلف رسید، خود را بروز داد و نیز برگزاری تجمعات اعتراضی و باشکوه دانشجویان در چندین دانشگاه ایران. 16 دانشجوی امسال باردیگر زنده و پویا بودن جنبش دانشجویی را به رخ حاکمیت دانشجوستیز جمهوری اسلامی کشاند.

بازتاب وسیع و پرشکوه مراسم روز دانشجو در دانشگاه های مختلف که به سرعت در رسانه ها و شبکه های اجتماعی میان کاربران رد و بدل میشد، نوید همبستگی و اتحاد میان دانشجویان دانشگاه های ایران و نیز حامل پیام اعتراضی شفاف و روشنی به حاکمیت و مسئولین جمهوری اسلامی به شرایط موجود بود.

دانشجویانی اینبار با خواست ها و مطالباتی چون، حق داشتن تحصیل رایگان، برداشتن فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه ها، برخورداری و حق داشتن نشریات و تشکل های مستقل دانشجویی، بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه ها، لغو تفکیک جنسیتی، لغو قانون سنوات، لغو کار اجباری دانشجویان، لغو محدودیت های خوابگاههای دختران و ... خواسته ها و مطالبات شفاف و مشخص خود را علنا به گوش حاکمیت جمهوری اسلامی با سیستم آموزشی ارتجاعی و پوسیده آن رساندند.

تشکل‌های دولت ساخته!

در 3 سال اخیر بیش از 100 تشکل دانشجویی  در دانشگاه‌هایی همچون امیرکبیر، تربیت مدرس، شهید بهشتی، علم و صنعت، صنعتی شریف، علوم پزشکی شیراز، اصفهان، شاهرود، صنعتی ارومیه، تبریز و ... با عناوین مختلفی تأسیس شده است که مشی مشترک آنها حمایت از دولت و حاکمیت بوده است. تشکل‌هایی که در رسانه‌ها و بین دانشجویان با عنوان "تشکل‌های دولت ساخته" از آن یاد می‌شوند.
در واقع هدف از تاسیس این تشکل های فرمالیته که با دستور و برنامه ریزی مسئولین دانشگاه ها و نهادهای امنیتی برپا شده اند، برای مقابله و کنترل تشکل های واقعی و فعال دانشجویی است در سطح دانشگاه ها می باشد.

بالا رفتن مطالبات و اعتراضات صنفی در دانشگاه؛

اعتراض داوطلبان کارشناسی ارشد به "وجود اشتباه در سوالات"، "تجمع دانشجویان دانشگاه سمنان در اعتراض به کیفیت غذا"، ،"اعتراض به احضار دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه به کمیته انضباطی"، "اعتراض داوطلبین آزمون عملی "اسکیس` 95 به محتوا و نحوه برگزاری"، "اعتراض دانشجویان به امتحانات علوم پایه و پره اینترنتی پزشکی" و "اعتراض دانشجویان شهیدبهشتی نسبت به معضلات خوابگاهی"، اعتراض و تجمع دانشجویان در خوابگاه های دخترانه ی دانشگاه های تهران و علامه، اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به حذف هزینه سنوات تحصیلی تنها چند نمونه دیگر از اعتراضات دانشجویان به مشکلات صنفی در سال 95 است.
یکی از نقاط قوت جنبش دانشجویی در ایران دستکم در طول چند سال گذشته،همراه و در کنار ایستادن با دیگر جنبش های مبارزاتی جامعه، همچون مبارزات معلمان و کارگران و پشتیبانی از خواست ها و تجمعات دیگر جنبش ها در سطح جامعه ایران بوده است.

بیانیه فراگیر دانشجویان در 16 آذر امسال و همچنین گستردگی تجمعات و فعالیت های این روز در سطح دانشگاه های ایران و شرکت دانشجویان یک باردیگر قدرت همصدایی و متشکل بودن جنبش های مبارزاتی را برای ما اثبات کرد.

برپایی تشکل های مستقل دانشجویی در دانشگاه ها و هماهنگی این تشکل ها با یکدیگر با خواسته های مشترک در قالب بیانیه ها و پلاتفرم و اعتراض سراسری دانشجویان و مطالبه خواسته هایشان تا محقق شدن آن، راه رسیدن به حقوق ابتدایی و انسانی دانشجویان در دانشگاه های ایران می باشد و تنها با همسویی و اتحاد و یکصدایی میان دانشجویان می توان در مقابل سیستم آموزشی جمهوری اسلامی ایستاد و به آن اعتراض کرد.

*گرامیباد 16 آذر روز همبستگی دانشجویان ایران*

داوود غفاری
17 آذر 1395
7 دسامبر 2016

Add comment


Security code
Refresh

connect1