24February2018

سازمان جوانان کمونیست

Friday, 05 September 2014 00:00

"دخترانی که خشونت را زیر رکابهایشان محو میکنند!"

Written by

روز دو شنبه، 25 اوت از روز جهانی محو خشونت علیه دختران، توسط یک نهاد افغانستانی با راه اندازی مسابقه دوچرخه سواری تجلیل شد. در این برنامه قهرمانی از آن تیم دختران دوچرخه " حق رانندگی " گردید. دختران هزارستانی در حال این کار را میکنند که کمترین توجه را نیز دولت مرکزی و ریاست ورزش کشور در بخش ورزش برای بانوان و به خصوص بانوان هزارستانی نمیدهد. تنها چیزی را که دختران هزارستان دارند همانا باورمندی جامعه شان به انها به عنوان موجودات مستقل، آزاد و دارای اراده ی معطوف به تغییر و کسب بلند پروازی های شان میباشد.

زهرا حسینی بنیانگذار سازمان دو چرخه سواری " حق رانندگی" که خود نتوانسته در این مسابقه بخاطر حادثه قبلی شرکت کند گفت آرزو دارم که : "روزی دختران افغانستان بدون دغدغه، بدون مدنظر گرفتن جنسیت شان و بدون مدنظر گرفتن سمت و زبان شان در سطح جهان دست آوردهایی داشته باشند و این خواست را در حالی مطرح میکنم که دختران هنوز جای مناسب برای ورزش ندارند و آن هم برای ورزش دو چرخه سواری که هر لحظه امکان دارد پائین بیفتند و در انظار عمومی که این اتفاقات ساده برای بانوان نیز در جامعه ما قابل پزیرش نیست و شاید بعدها برای حضور دختران دیگر مشکل ایجاد کند. او در ادامه افزود که دختران باید ورزش کنند و ورزش برای دختران کمک زیادی خواهد نمود که مصمم تر باشند و فعال تر در بدست آرودن اهداف شان گام بردارند.
عدم ورزش باعث بیماری های گوناگون میگردد که از آن جمله میتوان افسردگی و اظطراب را نامبرد که زمینه ساز خودکشی ها و ناراحتی های دماغی میگردد. دختران دوچرخه سواری کردند تا خشونت علیه زنان را در زیر رکابهای شان محو و نابود کنند."

Add comment


Security code
Refresh

connect1