12December2017

سازمان جوانان کمونیست

گزارش و خبر

گزارش و خبر (187)

مردم آزاده، جوانان، کارگران، دانشجویان و زنان مبارز

هشیار باشید که قوم پرستان، وقیحانه سعی دراین دارند که در صفوف مردم که به حق علیه اقدام ضدانسانی و نژادپرستانه برنامه تلویوزیونی صدا و سیمای سراسری معترض هستند و علیه هرگونه نژادپرستی و تفرقه اندازی از نوع قومی، ملی و مذهبی اعتراض دارند، میخواهند که شکاف بیندازند. هم از جانب قوم پرستان و هم از جانب حکومت سعی میشود که اعتراض مردم را جنگ بین "ترک و فارس" تبلیغ و معنی کنندو تفرقه ایجاد کنند و ماهیت و جهت اعتراضات را به سمت منافع خودشان تغییر دهند. ما مردم آزادیحواه و انساندوست باید جلوی این تحرکات بایستیم و وارد فضای فاشیستی آنها نشویم. آنها با تحریک کردن مردم و ایجاد فضای هیجانی کوشش میکنند اهداف غیرانسانی خود را دنبال کنند، مردم عادی همه مناطق کشور هم سرنوشت هستند و ما باید برای رفاه و برابری و دستیابی به حقوق اولیه شهروندی مان متحدانه و همبسته مبارزه کنیم و از تفرقه انداختن این جریانات بین مردم جلوگیری کنیم.

نه به نژاد پرستی و قوم پرستی،

زنده باد اتحاد و همبستگی آحاد جامعه

زنده باد انسانیت و برابری.

 

مثل همیشه میتونین نظرات و گزارشات خودتون رو با ما درمیون بذارید.
راه های تماس:
‫#‏واتس_آپ‬ ، ‫#‏وایبر‬ ، ‫#‏تلگرام‬ و ‫#‏لاین‬: 0046739681438
کانال تلگرامی خیابان: https://telegram.me/kheyaban

کانال تلگرامی انقلاب زنانه: https://telegram.me/enghelabezananeh

اسکایپ: javanan.tamas
ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
سایت: http://www.cyoiran.com/

صفحه فیسبوکی سازمان جوانان: https://www.facebook.com/cyo.sjk
صفحه فیسبوکی انقلاب زنانه:https://www.facebook.com/womens.revol...
گوگل پلاس: http://goo.gl/sr55q3

اینستاگرام: javanan.komonist
توئیتر: @javanankomonist

ما کارگران تراکتور سازی تبریز که گوشه ای از اقتصاد این مملکت را می چرخانیم شایسته این توهین و تحقیر رذیلانه نیستیم که با بی شرمی تمام در شبکه سراسری به نمایش در می آید و و وقیحانه تر آنکه ادعا می کنند سهوی بوده است در صورتی بر پخش برنامه ها از هزاران فیلتر می گذرد که سهوی بودن به نظر ما توجیه ای بیش نیست این برنامه هدایت شده ای بوده است که اهداف مشخصی را دنبال می کند که هدف اصلی اش پاشیدن تخم نفرت است تا طبقه کارگر چند صباحی سرگرم کند و شقه شقه نماید تا اتحاد مردم و طبقه کارگر به حاشیه براند و مسائل فرعی جامعه را اصلی کنند تا منافع حاکمین را تامین نمایند و کارگر "کرد، ترک، عرب، بلوچ و فارس" زبان را به خون یکدیگر تشنه کنند تا مبادا اتحاد اینها طومارشان در هم بکوبند. به هر حال ما این حرکت فاشیستی و ضدانسانی را محکوم می کنیم و از کارگران می خواهیم که ما فریب این خیمه شب بازی ها را نخوریم و بر اتحاد کارگری وانسانی خود پافشاری کنیم .
زنده باد اتحاد کارگری
مرگ بر نژادپرستی و قوم گرایی
جمعی از کارگران ترکتورسازی تبریز.

مثل همیشه میتونین نظرات و گزارشات خودتون رو با ما درمیون بذارید.
راه های تماس:
‫#‏واتس_آپ‬ ، ‫#‏وایبر‬ ، ‫#‏تلگرام‬ و ‫#‏لاین‬: 0046739681438
کانال تلگرامی خیابان: https://telegram.me/kheyaban

کانال تلگرامی انقلاب زنانه: https://telegram.me/enghelabezananeh

اسکایپ: javanan.tamas
ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
سایت: http://www.cyoiran.com/

صفحه فیسبوکی سازمان جوانان: https://www.facebook.com/cyo.sjk
صفحه فیسبوکی انقلاب زنانه:https://www.facebook.com/womens.revol...
گوگل پلاس: http://goo.gl/sr55q3

اینستاگرام: javanan.komonist
توئیتر: @javanankomonist

ما شاعران از این توهین تاسف بار احساس انسانی مان جریحه دار شد. در قرنی که انسانها به کمک ارتباطات به یکدستگی و نوع دوستی می رسند، فاشیسم کور بر طبل نفرت می کوبد تا با توهین شکاف در صفوف انسانیت بیاندازد، تا ما را این بار با شگردی دیگر به جان هم اندازد و یک "بوسنی" دیگر بسازد و ما را فریب دهد غافل از آنکه این مانورهای فاشیستی بی ریشه اند در کوتاه مدت کار میکند اما در دراز مدت میخشکد و فاسد میشود ما شاعران ترک زبان و کرد زبان، انسانیت را اساس قرار میدهیم و انسانیت را فراتر از ملیت و قومیت و مذهب می دانیم چرا که انسانیت مرز ندارد و انسانها می توانند در فضای انسانی نفس بکشند و لذت ببرند و تعالی پیدا کنند.
زنده باد انسانیت
زنده باد اتحاد و همبستگی
19 آبان 1394

مثل همیشه میتونین نظرات و گزارشات خودتون رو با ما درمیون بذارید.
راه های تماس:
‫#‏واتس_آپ‬ ، ‫#‏وایبر‬ ، ‫#‏تلگرام‬ و ‫#‏لاین‬: 0046739681438
کانال تلگرامی خیابان: https://telegram.me/kheyaban

کانال تلگرامی انقلاب زنانه: https://telegram.me/enghelabezananeh

اسکایپ: javanan.tamas
ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
سایت: http://www.cyoiran.com/

صفحه فیسبوکی سازمان جوانان: https://www.facebook.com/cyo.sjk
صفحه فیسبوکی انقلاب زنانه:https://www.facebook.com/womens.revol...
گوگل پلاس: http://goo.gl/sr55q3

اینستاگرام: javanan.komonist
توئیتر: @javanankomonist

ما کارگران این توهین را به ترک زبانان محکوم میکنیم و این حرکت را فاشیستی و نژادپرستانه می دانیم که موذیانه کوشش می کند زحمتکشان و کارگران را تکه تکه کند تا منافع صاحبان سرمایه و حاکمین را تامین نماید. فقر و استثماری که به میلیونها نفر تحمیل شده"ترک، کرد، عرب، بلوچ، فارس و لر" نمی شناسد و با حرکت فاشیستی قادر نخواهند بود کارگران و مردم زحمتکش را به جان هم بیاندازند و منافع کوتاه و دراز مدت خود را تامین کنند. طبقه کارگر رفاه و منزلت می خواهد و با این مانور های فاشیستی فریب نخواهد خورد .
زنده باد معشیت منزلت
زنده باد اتحاد
نه به فاشیسم و نژاد پرستی و قوم پرستی
جمعی از کارگران آزادیخواه تبریز
و نیز ازطرف کارگران کفاشی وخیاطی تبریز
19 آبان 1394

مثل همیشه میتونین نظرات و گزارشات خودتون رو با ما درمیون بذارید.
راه های تماس:
‫#‏واتس_آپ‬ ، ‫#‏وایبر‬ ، ‫#‏تلگرام‬ و ‫#‏لاین‬: 0046739681438
کانال تلگرامی خیابان: https://telegram.me/kheyaban

کانال تلگرامی انقلاب زنانه: https://telegram.me/enghelabezananeh

اسکایپ: javanan.tamas
ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
سایت: http://www.cyoiran.com/

صفحه فیسبوکی سازمان جوانان: https://www.facebook.com/cyo.sjk
صفحه فیسبوکی انقلاب زنانه:https://www.facebook.com/womens.revol...
گوگل پلاس: http://goo.gl/sr55q3

اینستاگرام: javanan.komonist
توئیتر: @javanankomonist

توهین وقیحانه در صدا و سیمای سراسری یک حرکت فاشیستی تمام عیار بوده است که ما بعنوان دانشجویان دانشگاه تبریز این حرکت را محکوم میکنیم و در برابر اقدام فاشیستی تلویزیون سراسری اعتراض و همبستگی انسانی مردم را راه درست مقابله با آن میدانیم و سواستفاده جریانات قومگرای ترک که روی دیگر اقدام ضدانسانی تلویزیون سراسری است را نیز محکوم میکنیم و همه باهم فراتر از هر زبانی که صحبت میکنیم فریاد می زنیم :زنده باد انسانیت، مرگ بر فاشیسم!
جمعی از دانشجویان تبریز
جمعی دانشجویان دانشکده هنر تبریز.
19 آبان 1394

مثل همیشه میتونین نظرات و گزارشات خودتون رو با ما درمیون بذارید.
راه های تماس:
‫#‏واتس_آپ‬ ، ‫#‏وایبر‬ ، ‫#‏تلگرام‬ و ‫#‏لاین‬: 0046739681438
کانال تلگرامی خیابان: https://telegram.me/kheyaban

کانال تلگرامی انقلاب زنانه: https://telegram.me/enghelabezananeh

اسکایپ: javanan.tamas
ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
سایت: http://www.cyoiran.com/

صفحه فیسبوکی سازمان جوانان: https://www.facebook.com/cyo.sjk
صفحه فیسبوکی انقلاب زنانه:https://www.facebook.com/womens.revol...
گوگل پلاس: http://goo.gl/sr55q3

اینستاگرام: javanan.komonist
توئیتر: @javanankomonist

سه شنبه(19آبان1394 - 10نوامبر2015)
نه ملی، نه قومی، نه مذهبی، نه به جمهوری اسلامی
زنده باد مبارزه همبسته و متحد دانشجویان، جوانان، زنان، کارگران و مردم زحمتکش سراسر ایران علیه جمهوری اسلامی

مثل همیشه میتونین نظرات و گزارشات خودتون رو با ما درمیون بذارید.
راه های تماس:
‫#‏واتس_آپ‬ ، ‫#‏وایبر‬ ، ‫#‏تلگرام‬ و ‫#‏لاین‬: 0046739681438
کانال تلگرامی خیابان: https://telegram.me/kheyaban

کانال تلگرامی انقلاب زنانه: https://telegram.me/enghelabezananeh

اسکایپ: javanan.tamas
ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
سایت: http://www.cyoiran.com/

صفحه فیسبوکی سازمان جوانان: https://www.facebook.com/cyo.sjk
صفحه فیسبوکی انقلاب زنانه:https://www.facebook.com/womens.revol...
گوگل پلاس: http://goo.gl/sr55q3

اینستاگرام: javanan.komonist
توئیتر: @javanankomonist

گزارش از بابک شفق از فعالین سازمان جوانان کمونیست-
امروز دوشنبه هجدهم آبان ماه در شهرهای تبریز و ارومیه شاهد تجمعات اعتراضی بودیم. در ساعت چهار بعد ظهر در تبریز اعتراض گسترده ای بخاطر توهین به مردم ترک زبان که در برنامه فتیله شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی پخش شده بود صورت گرفته در شش منطقه تبریز: راسته کچه آزی، سه راه امین، خیابان بانک ملی، چهارآبرسان، چهارشهناز و چهار منصور به صورت گسترده صورت گرفت. در منطقه بازار، اعتراضات چنان گسترده بود که مردم میله های پیاده روها کندند و با نیرو انتظامی درگیر شدند و بعد بطرف نیرو انتظامی سنگ پرتاب کردند. خشم و عصبانیت در بین مردم معترض موج می زد. در منطقه آبرسان عبور مرور خودرو ها مختل شده بود وموتور سوارها با باتوم میان مردم و پیاده رو ها ویراژ می دادند و آنها رامتفرق می کردند.
شعارهایی که مردم می دادند به قرار زیر است: اولوم اوسون فاشیسمه(مرگ بر فاشیسم )آذربایجان ملتی دوزمزبو ضیلته(مردم آذربایجان این ظلت را قبول نمی کند) در این بین افرادی هم سعی در دادن شعارهایی قومگرایانه و نژادپرستانه میکردند.

مثل همیشه میتونین نظرات و گزارشات خودتون رو با ما درمیون بذارید.
راه های تماس:
‫#‏واتس_آپ‬ ، ‫#‏وایبر‬ ، ‫#‏تلگرام‬ و ‫#‏لاین‬: 0046739681438
کانال تلگرامی خیابان: https://telegram.me/kheyaban

کانال تلگرامی انقلاب زنانه: https://telegram.me/enghelabezananeh

اسکایپ: javanan.tamas
ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
سایت: http://www.cyoiran.com/

صفحه فیسبوکی سازمان جوانان: https://www.facebook.com/cyo.sjk
صفحه فیسبوکی انقلاب زنانه:https://www.facebook.com/womens.revol...
گوگل پلاس: http://goo.gl/sr55q3

اینستاگرام: javanan.komonist
توئیتر: @javanankomonist

تجمعات معلمان در شهرهای مختلف شروع شده است.

معلمان علیرغم فضای امنیتی، بازداشت های دیروز و فشارهای مختلفی که برای جلوگیری از تجمع آنها صورت گرفت امروز ۱۶ مهر طبق فراخوان قبلی در تهران، مشهد، سنندج، کرمانشاه، همدان، سقز، بیجار و در شهرهای خوزستان و شمال و ... دست به تجمع زدند و خواست های خود را مطرح کردند. آزادی معلمان زندانی، افزایش حقوق، تحصیل رایگان، آزادی تشکل از جمله خواست های معلمان است.

نظرات, گزارشات و عکسهاتون  رو برای ما ارسال کنید دوستان 
 
راههای تماس با ما :
 
 
با ایمیلThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
وایبر، تلگرام، لاین، واتس آپ با شماره 0046739681438

اسکایپ: javanan.tamas

فیسبوک: https://www.facebook.com/cyo.sjk

گوگل پلاس: http://goo.gl/sr55q3

اینستاگرام: javanan.komonist

توئیتر: javanankomonist@

تلگرام : https://telegram.me/kheyaban

تجمع اعتراضي جوانان قلعه چنعان شهر اهواز در اعتراض به مصادره زمينهای خاكی فوتبال آنها!

--------------------------------                      ⇓        ⇓ ⇓         ⇓                   ------------------------------------

روز شنبه ١١ مهرماه ١٣٩٤ گروهي از جوانان "قلعه چنعان " شهر اهواز در اعتراض به مصادره ي زمين فوتبال آنها در مقابل دفتر شوراي قلعه چنعان تجمع كردند.
طبق گفته يكي از اهالي منطقه؛ ١٠ سال پيش روستاي قلعه چنعان داراي ٣ زمين بازي بود اما در آغاز راه اندازي جاده بين قلعه چنعان و كانتكس،مردم منطقه در قبال اعطاي زمينهاي خود جهت راه اندازي جاده، سه زمين بازي مذكور را خواستند اما شورا و راه وترابري با دادن يك زمين بازي موافقت كردند. اين معترض مي گويد: جهت اين زمين بازي سه سال پيش بودجه اي به شورا جهت ساخت و ساز اين زمين خاكي داده شد اما متاسفانه مسئولين از نماينده مجلس و شورا و ارگانهاي ديگر به وعده خود عمل نكردند.
يكي ديگر از جوانان قلعه چنعان مي گويد: هر وقت در زمين بازي كنيم افرادي مانع ما مي شوند و اجازه بازي به ما نمي دهند. به همين دليل براي بازي مجبور بوديم از زمين فوتبال "پيچ خزامي"كه از منطقه ما دور است و در آن ١٤ تيم بازي مي كنند،استفاده كنيم اما بدليل زياد بودن تيم ها و دوري از منطقه ما با مشكلاتي روبرو شديم.
اين جوان مي گويد: امروز در اعتراض به وعده هاي كذب مسؤولين و مصادره ي زمين فوتبالمان تجمع كرديم و اجازه مصادره آن را نخواهيم داد.
مسؤولين نه تنها زمين فوتبال براي جوانان اين منطقه تهيه و مجهز نكردند بلكه زمينهاي خاكي ورزشي آنها را مصادره و بودجه آن را خورده اند.
قلعه چنعان در حومه شهر اهواز دومين روستاي پرجمعيت ايران با جمعيتي بيش از ٢٤ هزار نفر مي باشد.

نظراتتون رو برای ما ارسال کنید دوستان 
 
راههای تماس با ما :
 
با ایمیلThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
وایبر، تلگرام، لاین، واتس آپ با شماره 0046739681438

اسکایپ: javanan.tamas

فیسبوک: https://www.facebook.com/cyo.sjk

گوگل پلاس: http://goo.gl/sr55q3

اینستاگرام: javanan.komonist

توئیتر: javanankomonist@

 

پایه‌گذار نخستین مرکز تاکسی تلفنی ویژه زنان در استان لرستان و الیگودرز کسی نیست جز مهناز بهرامی متولد سال 1360 روستای "جهان‌خوش" الیگودرز!

وی چند سالی است که گامی بلندتر برداشته و با خرید تریلر حمل گاز و رانندگی خودروی سنگین را که به گفته خودش همواره آرزویش را داشت برای ادامه مسیر زندگی و تلاش و امرار معاش برگزیده است.

حمل گاز از پالایشگاه‌های اراک و بندرعباس و ... به ترکمنستان و ... شغلی که علی‌رغم سختی‌ها او را علاقه‌مند به تداوم انجامش کرده است.
بهرامی در رشته‌های حمل گاز از پالایشگاه‌های اراک و بندرعباس و ... به ترکمنستان و ... شغلی که علی‌رغم سختی‌ها او را علاقه‌مند به تداوم انجامش کرده است.
بهرامی در رشته‌های فوتبالو فوتسال با عضویت در تیم آلومینیوم‌سازی اراک مشغول فعالیت ورزشی می‌باشد.
او اهل موسیقی هم است و در قالی‌بافی نیز مهارت دارد.
بهرامي خطاب به زنان می‌گوید: فعالیت و تلاش زن و مرد نمی‌شناسد و تنها خواستن و اراده‌ای قوی است که با آن می‌توان به همه چیزهایی که آرزو داریم دست یابیم.
........................

من یه زنم، طبیعتا وقتی شاغل باشم تو استقلالم خیلی تاثیر داره. ولی وقتی میخوام وارد بازار کار بشم با چه مشکلاتی مواجه هستم؟!

1/زنان برای ورود به بازار کار با چه مشکلاتی مواجه هستند؟
2/چقدر دولت و سیاست های دولتی در ممانعت از ورود به بازار کار نقش بازی میکند؟
نظراتتون رو برای ما ارسال کنید دوستان 
 
راههای تماس با ما :
 
 
با ایمیلThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
وایبر، تلگرام، لاین، واتس آپ با شماره 0046739681438

اسکایپ: javanan.tamas

فیسبوک: https://www.facebook.com/cyo.sjk

گوگل پلاس: http://goo.gl/sr55q3

اینستاگرام: javanan.komonist

توئیتر: javanankomonist@

Page 5 of 14

connect1