18January2018

سازمان جوانان کمونیست

Saturday, 30 December 2017 00:45

تظاهرات به شهرهای دیگر کشیده شد

Written by

جنبش سرنگونی با قدرت به پیش میرود
امروز نهم دیماه مردم کرمانشاه، شیراز، خرمشهر و خرم آباد به خیابان آمدند و به فقر و گرانی و بیحقوقی و فساد و بیعدالتی اعتراض کردند. در تهران و برخی دیگر از شهرها نیروهای سرکوب از ترس حضور مردم میدانها را قرق کرده اند و در شهرهای دیگری مردم برای عصر امروز فراخوان تجمع داده اند. در کرمانشاه مردم شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر روحانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، یا مرگ یا آزادی سر دادند و علیه جمهوری اسلامی و سیاست های ارتجاعی اش در سوریه و لبنان و دیگر کشورهای منطقه اعتراض کردند. تظاهرات کنندگان عکس خامنه ای را نیز آتش زدند. نیروهای سرکوب وحشیانه به مردم حمله کردند اما مردم آنها را هو کردند و خواهان آزادی دستگیر شدگان شدند و به تجمع خود ادامه دادند.
تظاهرات های امروز در ادامه تظاهرات مردم شهرهای خراسان و یزد و نوشهر و شاهرود و گناوه و چابهار است. مردم از فقر و گرانی و بیحقوقی و از حکام جنایتکار و دزد اسلامی به تنگ آمده اند و به سیاست های جمهوری اسلامی در منطقه و صرف میلیاردها دلار برای تقویت جریانات اسلامی در این کشورها و دزدی های کلان آیت الله ها و مقامات حکومت اعتراض میکنند. اعتراض مردم به کل حکومت و جهنمی است که علیه اکثریت مردم حاکم کرده است.
زنان و مردان آزاده، کارگران و جوانان، با روحیه ای مصمم و با اتحاد و یکپارچگی به میدان آمده اند تا بساط حاکمان دزد و جنایتکار را در هم بپیچند. این تظاهرات ها شروع موج جدیدی از جنبش سرنگونی و عدالت طلبانه مردم ایران علیه حکومت منحوس سرمایه داری اسلامی است و در شرایطی که بحران و تشتت کل صفوف حکومت را گرفته است، دورنمای روشنی را برای گسترش این اعتراضات نوید میدهد.

حزب کمونیست کارگری همه مردم در سراسر کشور را به گسترش اعتراض علیه فقر و گرانی و بیکاری و برای سرنگونی جمهوری اسلامی فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران
۸ دیماه ۱۳۹۶، ۲۹ دسامبر ۲۰۱۷

Add comment


Security code
Refresh

connect1