22آگوست2017

سازمان جوانان کمونیست

یکشنبه, 15 اسفند 1395 ساعت 22:09

با دورد فراوان به اعضاى دلسوز و فعال حزب كمونيست كارگرى ایران و شرکت کنندگان کنگره دهم حزب

نوشته شده توسط

دوستان عزيز اين كنگره زمانى برگزار مى شود كه حزب در سطح اجتماعى رشد چشمگيرى داشته است هم از لحاظ كيفى و هم از لحاظ كمى اين حزب نسبت به سال هاى قبل در موقعيت برترى قرار گرفته است.
دخالتگرى در مسايل سياسى و اجتماعى يكى از فاكتور مهم اين حزب در رشد اش بوده است در كنار اين فعاليت كادر هاى دلسوز كه بى وقفه تلاش مى كنند در اين روند تاثير گذاشته است اين حزب ظرفيت اش بشدت بالا است اما فعلا نتوانسته است تمام اين ظرفيتهاى بالقوه را بالفعل كند اما اميدوارم در كنگره اخير روى ظرفيت براى عملى كردن شان تدابيری انديشيده شود تا ظرفيت ها بالفعل شود .
من صراحتا مى گويم حزب كمونيست كارگرى امروزه شناخته شده تر ، اجتماعى تر و مطرح تر ، در جامعه است و در فضاى مجازى نيز حضور ى پررنگ دارد. در تمام عرصه ها خوب درخشيده است جامعه را از نظر افق سیاسی و مطالبات به دنبال خود مى كشد شايد اين غلو به نظر رسد اما كافى ست نگاهى فضاى مجازى و فضاى واقعى نظرى افكنيم به نسبت رویدادها سريع چنین استنباطی دریافت خواهيم کرد. اين نشان مى دهد حزب موقعيتی به مراتب پيشروتر در جامعه كسب كرده است. اميداوارم اين كنگره روى مساله سازماندهى بصورت جدیتر از قبل اهميت دهد. خلاصه بقول منصور حكمت خود را دست كم نگيريم و با رشد فعاليت ها اهداف انسانى خود به پيش ببريم .
بابك از ایران.
اسفند ۱۳۹۵

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

connect1