24February2018

سازمان جوانان کمونیست

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 741

این جنبش از طرف ما بنام خلاصی فرهنگی شناخته میشود یعنی نسل جوانی که میخواهد خلاصی فرهنگی و خلاصی اخلاقی بدست آورد.

  1. فاکتور تعیین کننده برای پیروزی این جنبش و تحقق خواسته هایش جذب نیروی انسانی است که این سبک کار و مطالبات را قبول داشته باشند و پیاده کننده آن در محیط و روابط پیرامون خود باشند و سازمان پیدا کردن و متشکل شدن این جنبش حول خواسته هایی مشخص سیاسی است.
  2. بموازات، دادن برنامه و چشم انداز و جهت و استراتژی درست سیاسی جایگاه مهم و کلیدی در پیشبرد و پیروزی این جنبش دارد.

چرا باید به سازمان جوانان کمونیست پیوست؟!

بیش از نیمى از جامعه ایران را ما جوانان تشکیل میدهیم. سهم بخش اعظم نسل ما، از حاکمیت رژیم منحوس اسلامى بجز سرکوب خشن، محرومیت سیاسى، فرهنگى بیکارى و‌‌ناامنى اقتصادى و اجتماعى نبوده است. توقعات و تصویر بویژه این بخش از جامعه را از زندگى، علیرغم سه دهه قرنطینه سیاسى و فرهنگى و رواج روزمره باورهاى ارتجاعى، دستاوردها و آرمانهاى پیشرو و انسانى بشریت امروز است که شکل میدهد. نسل ما هنوز جنگش را با رژیم اسلامى نکرده است و امروز میرود که پا به این میدان بگذارد. امروز این آرزوهاى سرکوب شده ما براى آزادى، رفاه، برابرى، براى جامعه‌اى برى از جهل و خرافات سیاه اسلامى پاسخ میخواهند. رژیم اسلامى از مهار مبارزه ما عاجز است. جنبش اعتراضى رو به رشد و بالقوه بسیار عظیم ما علیه نابرابرى و بى عدالتى و خفقان و حاکمیت سیاه مذهب، بخشى از نیروى انقلاب آزادیخواهانه طبقه کارگر براى خلاصى مردم و جامعه ایران از بختک رژیم اسلامى و برپائى یک جامعه آزاد و برابر و انسانى است.

نسل جوان ایران، نسلى که در دنیایى تحت حاکمیت سیاه جمهورى اسلامى چشم به دنیا گشوده است، از نزدیک حاکمیت مذهب، تبعیض، نابرابرى، آپارتاید جنسى، عدم تامین اجتماعى و سرکوب و خفقان را تجربه کرده است و علیرغم حاکمیت سیاه جمهورى اسلامى، امید به آینده‌اى بهتر را از کف ننهاده و براى تحقق آن به مبارزه برخاسته است.

ما جهانى میخواهیم که سعادت و رفاه همگانى و آزادى و برابرى حقیقى شهر‌وندان منشاء هر تلاش اجتماعى باشد. جهانى انسانى و شایسته بشر امروز. جهانى مملو از شادى و نشاط، جهانى که در آن انسانیت را به بند نکشند و آزادى را سلاخى نکنند. این جهان را باید ساخت.

تاریخ معاصر از یکسو، تاریخ تلاش و مبارزه کارگران و مردم زحمتکش و آزادىخواه براى تغییر جهان، و از سوى دیگر تاریخ اعمال قهر و سرکوب توسط حاکمان و سرمایه داری و دولتها و نهادهاى گوناگونش و خشونت ارتجاع لجام گسیخته مذهبى و ناسیونالیستى براى حفظ ارکان وضع موجود بوده است. این جدالى بر سر سرمایه‌دارى و سوسیالیسم است. در این جدال همیشه مبارزه کارگران و سوسیالیسم با آزادى و رفاه تداعى شده است و یکه‌تازى بورژوازى با فقر و فلاکت و بى حقوقى فردى و اجتماعى.

سازمان جوانان کمونیست(سازمان جوانان حزب کمونیست کارگری ایران)، سازمانى است براى به میدان آوردن و متشکل کردن همه جوانانى که علیه استثمار و نابرابرى و فقر، علیه عقب ماندگى و مذهب، علیه ناسیونالیسم و قوم پرستی، علیه زن ستیزى و نژاد پرستى، و در یک جمله از سرمایه داری خسته و بیزار هستند.

سازمان جوانان کمونیست با متشکل کردن مبارزات جوانان در برابر جمهوری اسلامی و بر علیه سیستم استبدادی،مذهبی،استثماری، علیه سیستم تبعیض و نابرابر و علیه اعدام برای ساختن و رسیدن به جامعه ای آزاد،برابر،مرفه و شاد برای همگان. تلاش میکند سازمانیست که جمعی عظیم از جوانان را که برای ایجاد جامعه اى آزاد و انسانى، به ایجاد دنیائى برابر و آزاد، مرفه و مدرن، دنیایى شاد و بشریتى خوشبخت، دل بسته اند را در خود برای مبارزه متشکل گرد می آورد.

سازمان جوانان کمونیست متعلق به سنت مارکس و جنبش آزادیخواهانه کمونیسم کارگرى براى دگرگونى جهان و برپائى یک دنیاى بهتر است. ما دشمن استثمار و نابرابرى، تبعیض و بى‌عدالتى، فقر و محرومیت، زن ستیزى و بیحقوقى سیاسى و اقتصادى مردم هستیم. ما مذهب و ملیت و خرافه و سنت‌گرائى نمیخواهیم. ما میخواهیم در جامعه‌اى زندگى کنیم که در آن آزادى و برابرى حکم کند و عشق به همنوع مبناى جامعه باشد. ما همه آزادى را میخواهیم و براى تحقق آن به میدان آمده‌ایم. ما براى سرنگونى رژیم جمهورى اسلامى، نابودى نظام سرمایه دارى و برقرارى یک جمهورى سوسیالیستى در ایران مبارزه میکنیم.

آینده از آن ماست!

به ما بپیوندید!

 

خواسته های اصلی جوانان در ایران:

1. لغو تفکیک جنسیتی و لغو حجاب اجباری.

2. ایجاد و تحقق برابری در همه سطوح 

3. از بین رفتن بیکاری، فقر و تضمین داشتن آینده ای روشن.

4. کوتاه شدن دست مذهب و سنت و عرف از زندگی جوانان و مردم ایران و رهایی از اخلاقیات، سنتها و فرهنگ دست و پاگیر و پوسیده.

5. لغو سربازی اجباری.

6. از بین بردن معضل اعتیاد در زندگی جوانان.

7. داشتن روابط آزاد و داوطلبانه جنسی با استاندارد پیشرو انسانی.

8. حق ایجاد نهادها، گروه ها و تشکلهای مستقل و حق داشتن فعالیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.

9. آزادی بی قید و شرط بیان و فعالیت حول آن بدون دادن هزینه و محرومیت های سیاسی و اجتماعی.

سازمان جوانان کمونیست میکوشد با متشکل کردن جوانان در ایران خواسته های مطرح شده در بالا را برای زندگی جوانان رسمیت ببخشد. بی شک سرنگونی جمهوری اسلامی و روی کار آمدن حکومت و قوانینی که منتخب مردم باشد و جوانان و مردم در آن دخیل باشند یکی از اصلی ترین عوامل استقرار این خواسته ها در زندگی جوانان ایران است.

سازمان جوانان کمونیست برای ایجاد یک جامعه و زندگی انسانی، آزاد، برابر، مدرن، سکولار، شاد و مرفه برای همگان، از همه جوانان مدافع چنین جامعه ای میخواهد به سازمان جوانان کمونیست بپیوندند تا بصورت متشکل برای این خواسته ها مبارزه کنیم.

سازمان جوانان کمونیست

2 اردیبهشت 1393

22 آوریل 2014

 

راه های تماس با ما از طریق وایبر، تلگرام، لاین، واتس آپ با شماره 0046739681438 هست. یا اینکه با ایمیلThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. نظراتتون رو برامون بفرستید.

راه های دیگر تماس:

اسکایپ: javanan.tamas

فیسبوک: https://www.facebook.com/cyo.sjk

گوگل پلاس: http://goo.gl/sr55q3

انقلاب زنانه - Women's Revolution

اینستاگرام: javanan.komonist

توئیتر: javanankomonist@

 

دانشگاه همواره، چه در رژیم شاه و چه در جمهوری اسلامی، سنگر آزادیخواهی مردم ایران بوده است و  در برابر ارتجاع حاکم پرچم آزادی و برابری را بر افراشته نگاهداشته است. رژیم اسلامی با وحشیانه ترین حملات به دانشگاه ها و خوابگاه ها و ضرب و شتم و قتل دانشجویان  و زندان کردن و اخراج  هزاران نفر از آنان و با تشکیل انواع نیروهای انتظامی و جاسوسی، اعمال انواع تبعیضات اسلامی و آپارتاید جنسی و حتی با اعلام جرم علیه علوم انسانی و پاکسازی استادانی که کوچکترین ناهمخوانی با حکومت داشتند، کوشیده است تا این سنگر تسخیر ناپذیر آزادی و برابری را مگر خاموش نگهدارد. اما در آستانه هر سال جدید تحصیلی و بازگشایی دانشگاه ها میتوان نگرانی و وحشت را در چهره سران جمهوری اسلامی دید.  در اوضاع وخیم اقتصادی کنونی و درهم ریختگی جمهوری اسلامی و نارضایتی فزاینده میلیونی مردم، زمان آنست که دانشگاه نیروی خود را بصورت سراسری متحد و متشکل کند و آماده نبردی تعیین کننده علیه جمهوری اسلامی شود.

در پاسخ به این نیاز و برای تعیین بخشیدن به یک جنبش سراسری آزادیخواهانه، مدرن، انسانی و برابری طلبانه  در دانشگاه ها و برای مقابله با جمهوری اسلامی و تمامی حامیان ریز و درشتش و همه جریاناتی که مانعی بر سر راه پیروزی مردم ایران هستند،  سند حاضر ارائه میشود. سازمان جوانان کمونیست خود را به پیشبرد مبارزه حول خواسته های زیر متعهد میداند و از همه دانشجویان، تشکلها، نهادها و انجمنهای دانشجویی و جوانان در داخل و خارج ایران و همچنین همه سازمانها و احزاب سرنگونی طلب  دعوت میکند تا برای ایجاد یک حرکت سراسری در دانشگاه ها این پلاتفرم را در دستور خود قرار دهند.

 

سازمان جوانان کمونیست

25 مرداد 1390

15 آگست 2011

 

مهمترین خواسته های دانشجویان در شرایط کنونی عبارتند از:

1. آزادی فوری و بی قید و شرط دانشجویان زندانی و همه زندانیان سیاسی.

2. آزادی های بی قید و شرط سیاسی مانند آزادی بیان، تجمع، تشکل، اعتراض، اعتصاب، و سایر فعالیت های دانشجویی نظیر کلوپ های فرهنگی و علمی وغیره.

3. لغو حجاب اجباری و انتخاب آزادانه پوشش.

4. لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و لغو تفکیک جنسیتی به هر شکل و در هر زمینه.

5. انحلال فوری همه نیروهای نظامی، شبه نظامی و امنیتی مانند کمیته های انضباطی، حراست، نمایندگی رهبری و غیره در دانشگاه.  منمنوعیت اکید ورود پلیس و نیروی انتظامی به دانشگاه.

6.  جدایی دین از آموزش و پرورش و دانشگاه ها.

7. معرفی آمرین و عاملین کشتار و جنایت علیه مردم و دانشجویان و محاکمه آنان در دادگاه های علنی با نظارت بین المللی.

8. لغو هرگونه گزینش و امتحان ایدئولوژیک مذهبی، عقیدتی و سیاسی برای ورود به دانشگاه ها. لغو فوری همه احکام اخراج و و بازگردندان فوری همه دانشجویان و استادان اخراجی.

9. انتخابی شدن همه مدیران و مقامات دانشگاهها توسط دانشجویان و استادان.

10. تامین بالاترین استانداردها برای تحصیل و امکانات رفاهی دانشجویان. از قبیل لغو شهریه، تامین خوابگاه مناسب، پرداخت کمک هزینه، تامین دانشگاه و فضای تحصیلی کافی برای همه متقاضیان ورود به دانشگاه و...

 

راه های تماس با ما از طریق وایبر، تلگرام، لاین، واتس آپ با شماره 0046739681438 هست. یا اینکه با ایمیلThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. نظراتتون رو برامون بفرستید.

راه های دیگر تماس:

اسکایپ: javanan.tamas

فیسبوک: https://www.facebook.com/cyo.sjk

گوگل پلاس: http://goo.gl/sr55q3

انقلاب زنانه - Women's Revolution

اینستاگرام: javanan.komonist

توئیتر: javanankomonist@

در ادامه مبارزات جوانان و زنان ایران با قوانین و فرهنگ جمهوری اسلامی، زنان ایران در شهرهای مختلف اقدام به برداشتن حجاب نموده اند. تا قبل از این زنان و جوانان ایران به شیوه های مختلف حجاب اسلامی را رعایت نمیکردند و با پوشیدن لباسهای رنگی و کوتاه و عقب راندن روسری هایشان قوانین حکومت اسلامی در ایران را زیرپا میگذاشتند. در ادامه اینبار هزاران زن اقدام به برداشتن حجابهای خود کرده اند. عکس و فیلمهایی که این زنان از بیحجابی خود گرفته اند و در مدیای اجتماعی مانند فیسبوک منتشر کرده اند خود گویای آنست.

مردم آزادیخواه، نهادها و سازمانهای مدافع حقوق انسانی، صدای زنان و جوانان ایران را بشنوید، آنرا برسمیت بشناسید و از آنها حمایت کنید. باید از زنان و جوانان ایران حمایت کرد. باید صدا و خواست انها را هرچه بیشتر و رساتر در سراسر دنیا منعکس کرد. ما میخواهیم که ما را در انعکاس وسیعتر این خواست و مطالبه زنان و جوانان ایران کمک کنید. ما قصد داریم در مراکز شهرهای مختلف دنیا اقدام به برپایی نمایشگاه های عکس بهمراه پیامهایی از این اقدام شجاعانه زنان ایران کنیم و مستقیما شهروندان دنیا و رسانه های دنیا را در تماس با این حرکت اعتراضی زنان و جوانان ایران قرار دهیم. شما هم اگر تمایل به همکاری برای انعکاس این اقدام اعتراضی زنان و جوانان دارید میتوانید با آدرس زیر تماس بگیرید.

ایمیل تماس: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

نه به حجاب، نه به جمهوری اسلامی در ایران

زنده باد زنان و جوانان شجاع ایران، زنده باد آزادی و برابری 

سازمان جوانان کمونیست

31 اردیبهشت 1393

21 مه 2014

The Islamic Republic of Iran arrested seven young men and women who made a video clip and danced with the Farrell Williams' song called "happy”. Farrell, the singer of this song, called for peace and freedom to sing and dance with the song in different countries and publish their videos. In many countries youth have attempted to do so and publish it on YouTube. Iran's youth released a clip of this song on YouTube that Islamic republic have arrested them and put them under pressure and forced them to apologize and admit that they were deceived. Indeed Iran regime is afraid of life, joy and terrified of color, dance, and music. Iran regime is afraid of young people who want to live like the other youth in the world and have fun.

Youth and who believe in freedom!

The student or artist, singer or dancer! You people who want freedom and happiness! This message should be told to the whole world. We should protest against the arrest of this young men & women in any form and in any city that we live. We should show our protest with colors and music and dance .We should all use our power to tell the world that these young people have done nothing and should be released. We must say that we have done in Iran what you have done in your countries! Means that we just danced and published it to the world and it is a crime in Islamic law. We should use all our power and creativity to attract the attention of the world to support the young people that were arrested.

We will send a letter to William Farrell so we want him and all foreign language political figures to support release of this young men & women. We all want all human rights organizations and young people in different countries to support these people with protest against the Islamic Republic of Iran, and appeal immediate and unconditional release of these arrested people.

 

Down with Islamic Republic of Iran

Long live life, Long live freedom and equality

Communist Youth Organization

20 May 2014

دوستان عزیز طبق خبری که یکی از دوستان نزدیک به جوانان بازداشت شده اعلام کرده. گروهی که کلیپ "هپی" در تهران رو منتشر کرده بودند و توسط پلیس جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند امروز چهارشنبه حوالی ظهر آزاد شدند. 
این یک عقب نشینی توسط حکومت است که مجبور میشود این بچه ها رو آزاد کند و بیش از این در بازداشت نگه ندارد.

هفت زن و مرد جوان را جمهوری اسلامی بخاطر موزیک و رقص و تهیه کلیپی با صدای فارل ویلیامز بنام "شاد happy" دستگیر کرده است. فارل خواننده این آهنگ بخاطر صلح و آزادی فراخوان داده بود که با آهنگش در کشورهای مختلف برقصند و ویدئوشان را منتشر کنند. تقریبا جوانان در اکثر کشورها اقدام به انجام اینکار کردند و در یوتیوب آنرا منتشر کردند. جوانان ایرانی هم یک کلیپ با این آهنگ در یوتیوب منتشر کردند که جمهوری اسلامی این جوانان را دستگیر کرده و تحت فشار گذاشته و مجبور به معذرت خواهی و اعتراف به فریب خوردگی نموده است. اینها از زندگی میترسند، از شادی و رنگ و رقص و موزیک هراسانند. از جوانانی که میخواهند مانند همه دنیا زندگی و تفریح کنند میترسند.  

جوانان و آزادیخواهان!

ای که دانشجو یا هنرمند و خواننده ای ویا رقصنده! ای مردمی که مدافع آزادی و شادی هستید، باید این مسئله را به گوش همه دنیا رساند. باید به هر شکلی که میتوانیم و در هر شهری که هستیم به دستگیری این جوانان اعتراض کنیم. باید با رقص و رنگ و موزیک اعتراض خود را نشان دهیم. باید از همه توانمان استفاده کنیم برای اینکه به دنیا بگوئیم که این جوانان هیچ کاری نکرده اند و باید آزاد شوند. باید بگوئیم ما جوانان ایرانی همان کاری را انجام داده ایم که شما کردید، یعنی رقصیدیم و آنرا منتشر کرده ایم و این در قوانین جمهوری اسلامی جرم است. باید از همه توان و خلاقیتمان استفاده کنیم که توجه دنیا را در حمایت از این جوانان دستگیر شده جلب کنیم.

ما طی نامه ای که برای فارل ویلیامز ارسال میکنیم میخواهیم که فارل ویلیامز و همه شخصیتهای اجتماعی و سیاسی غیرفارسی زبان از آزادی جوانان بازداشت شده حمایت کنند. ما میخواهیم همه نهادهای مدافع حقوق انسانی و همه جوانان کشورهای مختلف از جوانان ایران حمایت کنند و با اعتراض به جمهوری اسلامی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط جوانان بازداشت شده شوند.

 

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد زندگی، زنده باد آزادی و برابری

 

سازمان جوانان کمونیست

31 اردیبهشت 1393

20 مه 2014

 

دانشجویان دانشگاه تبریز با سردادن شعار مانع سخنرانی محمدحسین صفارهرندی (وزیر ارشاد سابق جمهوری اسلامی) شدند. ظهر یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه، دانشجویان دانشگاه تبریز در اعتراض به سخنرانی صفارهرندی در ساختمان مرکزی دانشگاه با پلاکارد و شعار علیه وضع موجود به او اجازه ی سخنرانی ندادند.
این دانشجویان پلاکاردهایی با این عناوین در دست داشتند: "«ما برگشتیم»، «آزادی، برابری»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «دانشگاه پادگان نیست»، «نه به سانسور!»، «توی سینه‌اش جان جان جان یه جنگل ستاره داره»، «ما از مبارزات و مطالبات کارگران حمایت می‌کنیم»، «ما خواهان آزادی بیان و تشکل مستقل هستیم»، «در راه رهایی جز زنجیر‌ها چیزی برای از دست دادن نداریم»، «تبعیض جنسیتی ملغی باید گردد."دانشجویان معترض همچنین با شعارهایی همچون «دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»، «وزیر ضد فرهنگ، بلای جان ملت»، «فرهنگ پادگانی، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم»، «وزیر رئیس زندانه، فرهنگ همه‌اش بهانه‌س»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «دروغگو، دروغگو» اعتراض خود را بیان کردند.

سازمان جوانان کمونیست به دانشجویان مبارز درود فرستاده و ضمن حمایت از اعتراض شجاعانه دانشجویان اعلام میکنید که باید در همه دانشگاه ها شاهد برپایی اعتراضات برعلیه حضور سران حکومت باشیم. باید شاهد اعتراضات وسیع دانشجویان در صحن دانشگاه ها علیه این وضعیتی که جمهوری اسلامی برای مردم درست کرده باشیم. درایندوره شاهدیم که جنبشهای اجتماعی و اعتراضی قدرتمند در ایران به عناوین مختلف دارند برعلیه قوانین و فرهنگ ضدانسانی و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی دست به اعتراض میزنند. کمپین بیحجابی زنان در همین هفته های گذشته لرزه بر تن این حکومت انداخته است. به جنبش قدرتمند علیه اعدام که برعلیه حکومت اعدام مبارزه میکند و مادران مقتولین شجاعانه میبخشند و پرچم علیه اعدام را بلند میکنند میتوان اشاره کرد. به مبارزات کارگران نگاه کنید و بالا بردن پلاکارد با این شعار که "دانشجویان از مبارزان و خواست کارگران حمایت میکنند"، یک نه بزرگ بود به دستگیر کردن فعالین و رهبران جنبش کارگری توسط جمهوری اسلامی. همه و همه این شواهد یک حرف دارند: و اینکه این وضعیت و مسبب آن باید عوض شود. اعتراض دانشجویان در تبریز بر علیه یکی از چهره های حکومت اسلامی حرف دل میلیونها ایرانیست. باید به این فضا دامن بزنیم و اعتراضات وسیع، سراسری و هماهنگی را بر علیه جمهوری اسلامی پیش ببریم.


سرنگون باد جمهوری اسلامی
زنده باد دانشجویان مبارز
زنده باد مبارزات همبسته و سراسری دانشجویان ایران
زنده باد آزادی، برابری و سوسیالیسم

سازمان جوانان کمونیست
28 اردیبهشت 1393
18 می 2014
 

سمینار با موضوع همجنسگرایی، دو جنس گرایی و ترانسکشوالیسم، همزمان با روز جهانی علیه همجنسگرا ستیزی در استهکلم برگزار میشود.

شرکت کنندگان در این سمینار:

پارلا

مهناز قزلو

دنیا مهربان، ترنس و فعال حقوق ترنس سکشوال

آرشام پارسی، دگرباش و مدیریت سازمان دگرباشان ایرانی

کیان آذر، دبیر سازمان جوانان کمونیست

 زمان: جمعه 16 می 2014 ساعت 8شب اروپای مرکزی

مکان: استکهلم، مدبوریارپلاتسن، ساختمان سنسوس طبقه چهارم

 این برنامه بصورت زنده از سایت http://www.cyoiran.com/ پخش میشود.

 شرکت برای عموم آزاد است.

برای اطلاعات بیشتر با شماره 0046739681438 ویا

ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.تماس حاصل نمائید.

 

 سازمان جوانان کمونیست

13 می 2014

در ادامه سمینارهای سازمان جوانان کمونیست، در ارتباط با پدیده ی سکس و چگونگی مواجه نسل جوان با این مسئله در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، در نظر داریم سومین سمینار را با موضوع همجنسگرایی، دو جنس گرایی و ترانسکشوالیسم، در 16 ماه می(همزمان با پانزده می روز جهانی علیه همجنسگرا ستیزی) در استهکلم برگزار کنیم.

لذا از همجنسگرایان دختر و پسر، دو جنس گرایان، ترانس سکشوالها و نیز فعالین این عرصه که علاقمند به شرکت در این سمینار هستند دعوت به همکاری می کنیم.
 
زمان سمینار: جمعه 26 اردیبهشت 1393 برابربا 16می ساعت 8 شب اروپای مرکزی، 10:30 شب ایران.

ایمیل:javanan.tamas@gmail.com

سازمان جوانان کمونیست

 

لینک اونت این سمینار 

شنبه 3 می ساعت 11 صبح از مرکز شهر استکهلم
نوشیدنی و غذا موجود است. ساعاتی خوش را بهمراه یکدیگر بگذرانیم..

برای اطلاعات بیشتر با ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ویا شماره 0739681438 تماس بگیرید.
ورود برای عموم ازاد است.

 

سازمان جوانان کمونیست

4 اردیبهشت 1393

24 آوریل 2014

 

 

لینک اونت در فیسبوک

Page 5 of 5

connect1