20February2018

سازمان جوانان کمونیست

Tuesday, 17 February 2015 00:00

دانشجویان علیه ریاضت اقتصادی، محرومیتهای اجتماعی و سرکوبهای سیاسی اعتراض کردند!

Written by

شنبه ۱۸ بهمن ساعت ۸ شب، جمع کثیری از دانشجویان کوی دانشگاه تهران در اعتراض به افزایش هزینه‌ها و کاهش ظرفیت خوابگاه‌ها، محدودیت ساعات تردد و اعلام ساعت خاموشی در شب برای دانشجویان‌، نامطلوب بودن خدمات اینترنت، افزایش قیمت هزینه میهمانان در کوی و برخورد نامناسب مامورین حراست با دانشجویان، تجمع کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان دانشگاه تهران شدند. دانشجویان معترض خواستار حضور مسئول خوابگاه و پاسخ‌گویی به دانشجویان شدند. با حضور حمزه‌لو، مدیرکل اداره خوابگاه‌های دانشگاه تهران، که با افزایش جمعیت دانشجویان همراه بود، اعتراض‌ها رنگ جدی‌تری به خود گرفت. عدم پاسخ گویی حمزه‌لو و قانع نشدن دانشجویان موجب شد دانشجویان خواستار حضور معاونت دانشجویی و پاسخ‌گویی او شوند. بعد از مدتی به‌نژاد، معاون دانشجویی دانشگاه تهران، در میان معترضان حاضر شد و اما به‌نژاد هم پاسخ قانع کننده‌ای به آنها نداد. دانشجویان به رفتار و لحن پاسخ‌گویی او اعتراض داشتند. جو اعتراضی تر شد و دانشجویان اعلام کردند که رئیس دانشگاه باید شخصاً به کوی بیاید و پاسخ‌گوی وضعیت اسفبار کوی دانشگاه تهران و هزینه‌های گزاف تحصیلی باشد. در این هنگام دانشجویان برای همراه کردن دیگر همکلاسی‌های خود شروع به راهپیمایی در کوی دانشگاه و فراخواندن دیگر دانشجویان به پیوستن به تجمع کردند. دانشجویان با شعار هایی همچون “آموزش رایگان حق مسلم ماست” ، “هزینه اضافی ملغی باید گردد”،” ریاست دانشگاه احضار باید گردد” توجه دیگر دانشجویان را جلب کردند.
با اعتراض به وجود ارگانهای نظامی و شبه نظامی مانند حراست و بسیج دانشجویی و سلب حریم خصوص خوابگاهها عملا تحت فشار قرار دادن دانشجویان و به انواع مختلف تضییع حقوق اولیه ساکنین خوابگاه ها و فشار روز افزون اقتصادی باعث شده تا دانشجویان از داشتن حق تحصیل رایگان منع شوند و در این بین شاهد اتفاقات ناگواری مانند خودکشی دانشجویان هستیم.

سازمان جوانان کمونیست ضمن حمایت از تجمع اعتراضی دانشجویان اعلام میکند این اقدام دانشجویان صدای اعتراض اکثریت مردم است علیه وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فعلی ایران که جمهوری اسلامی حاکم کرده است. دانشجویان همانطور که اعلام کرده اند باید تا رسیدن به تمامی خواسته هایشان اعتراضات را ادامه دهند و تعداد بیشتری از دانشجویان در این اعتراض بحق شرکت کنند.

سرنگون باد جمهوری اسلامی
زنده باد مبارزه همبسته دانشجویان مبارز
زنده باد آزادی، برابری و سوسیالیسم

سازمان جوانان کمونیست
20 بهمن 1393
9 فوریه 2015

Add comment


Security code
Refresh

connect1