20February2018

سازمان جوانان کمونیست

Wednesday, 17 December 2014 00:00

دانشجویان سخنرانی شریعتمداری را به صحنه اعتراض تبدیل کردند!

Written by

بعد از پشت سر گذاشتن 16 آذر که حکومت سعی کرد با ترفندهای مختلف از برگزاری تجمعات مستقل دانشجیان جلوگیری کند و مراسمهای دست ساز را برپا کند اما باز هم در همین مراسمها دانشجویان دست به اعتراض زدند و این مراسم ها را به صحنه اعتراض تبدیل کردند. دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران با سردادن شعار و اعلام انزجار از حضور یکی از سردمداران ارتجاع فرهنگی و مسببان اختناق سیاسی، عقیدتی و حکومتی در جامعه و دانشگاه ها، مانع سخنرانی حسین شریعتمداری، مدیر و مسئول روزنامه کیهان شدند. این جلسه بعدازظهر دوشنبه (۲۴ آذر) توسط "بسیج دانشجویی دانشگاه تهران" و با عنوان «۱۸۱۱ روز مطالبه یادمان خروش علیه فتنه‌گران» برگزار شد. دانشجویان در اعتراض به سخنرانی حسین شریعتمداری معروف به حسین بازجو،  با پلاکارد و شعارهایی علیه وضع موجود  و علیه دروغ پراکنی ها و  اختناق فرهنگی و سیاسی حاکم بر جامعه، به او اجازه ی سخنرانی ندادند. این دانشجویان پلاکاردهایی با این عناوین در دست داشتند: "«مزدور  برو گمشو »، «دانشگاه جای مزدور نیست »، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «دانشگاه پادگان نیست»، "دانشجویان معترض همچنین با شعارهایی همچون  «دروغگو، دروغگو» اعتراض خود را بیان کردند.

سازمان جوانان کمونیست به دانشجویان مبارز درود فرستاده و ضمن حمایت از اعتراض شجاعانه دانشجویان اعلام میکند که باید در همه دانشگاه ها که شاهد حضور سران حکومت اسلامی هستیم با  برپایی اعتراضات برعلیه آنها انزجار و نفرت خود را از آنها اعلام کنیم . باید شاهد اعتراضات وسیع دانشجویان در صحن دانشگاه ها علیه این وضعیتی که جمهوری اسلامی برای مردم درست کرده باشیم. درایندوره شاهدیم که جنبشهای اجتماعی و اعتراضی قدرتمند در ایران به عناوین مختلف دارند برعلیه قوانین و فرهنگ ضدانسانی و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی دست به اعتراض میزنند. مطالبات جنبش  زنان در همین مدت  گذشته لرزه بر تن این حکومت انداخته است. تا جائی که برای حمله به خواسته های این جنبش از پست ترین و ضد انسانی ترین روشها استفاده کرده است. به مبارزات کارگران و به اعتراضات پرستاران و معلمان و حضور آنها در سطح وسیع اعتراضات بر علیه حکومت  نگاه کنید، یک نه بزرگ به تمام دروغ ها و  پوچی های این ماشین مرگ و ترس که پس از عدم  حضور نمایندگانش در دانشگا ها در 16 آذر  با تاخیر یک هفته ای در دانشگاه ها حضور پیدا کردند، گفتند و باز هم دانشجویان با اعتراضشان جواب محکمی به آنها دادند. همه و همه این شواهد یک حرف دارند: و اینکه این وضعیت و مسبب آن باید عوض شود. اعتراض دانشجویان در دانشکده حقوق دانشگاه تهران بر علیه یکی از چهره های حکومت اسلامی حرف دل میلیونها مردم در ایران است. باید به این فضای اعتراضی دامن بزنیم و اعتراضات وسیع، سراسری و هماهنگ را بر علیه جمهوری اسلامی پیش ببریم.سرنگون باد جمهوری اسلامی
زنده باد مبارزات همبسته و سراسری دانشجویان ایران
زنده باد آزادی، برابری و سوسیالیسم

سازمان جوانان کمونیست
25آذر 1393

16دسامبر 2014

Add comment


Security code
Refresh

connect1